#LudzkieSerceBoga: Poznaj Serce Jezusa, tak bliskie każdemu z nas – rozważania czerwcowe

Portal niedziela.pl w miesiącu czerwiec proponuje czytelnikom wyjątkowe rozważania pt. „Ludzkie Serce Boga”, tworzone przez cenionego rekolekcjonistę, kaznodzieję i autora książek, ks. Michała Lubowickiego.

Rozważania dostępne są na portalu niedziela.pl

Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza

Maturzyści, studenci, absolwenci studiów pomaturalnych lub wyższych uczelni, pragnący w roku akademickim 2022/2023 podjąć studia teologiczno-filozoficzne oraz formację do kapłaństwa, oczekiwani są w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie. Egzamin wstępny do Seminarium odbędzie się w dwóch wybranych terminach: 9 lipca br., sobota, godz. 1000 oraz 10 września br., sobota godz. 1000. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie naszego Seminarium: www.seminarium.czest.pl 

Z wyrazami należnego szacunku

Ks. dr hab. Ryszard SELEJDAK

REKTOR

Więcej informacji na plakacie oraz TUTAJ

Prosimy też wszystkich o wytrwałą modlitwę w intencji powołanych, aby z radością podjęli to, do czego Bóg ich wzywa!

Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi (Relacja Niedzieli TV)

Relacja Niedzieli TV /kliknij w obrazek/

W czasie Mszy św. 25 marca, w archikatedrze częstochowskiej, w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i całym Kościołem powszechnym, abp Wacław Depo odmówił Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Dopełnieniem uroczystości była procesja różańcowa na wałach jasnogórskich z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, w której uczestniczyły matki z dziećmi – uchodźcy z Ukrainy.

Zobacz również

https://czestochowa.niedziela.pl/artykul/78855/Abp-Depo-Wielki-Post-nie-pozwala-nam

Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

 

/fot. za niedziela.pl, Graziako/Niedziela/AdobeStock/

Nuncjatura Apostolska w Polsce przekazała Konferencji Episkopatu Polski, list wystosowany przez Ojca Świętego Franciszka do Biskupów oraz tekst „Aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi”, w którym w dniu 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Papież zamierza dokonać uroczystego Aktu Poświęcenia ludzkości, a szczególnie Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi około godziny 18.30 w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Publikujemy cały tekst aktu oraz list Papieża Franciszka.

 

AKT POŚWIĘCENIA

NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.

My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojnach światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych.  Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!

Czytaj dalej Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

Pomoc dla Ukrainy w archidiecezji częstochowskiej

Trwamy w mobilizacji wszystkich sił i środków niosących pomoc poszkodowanym w wojnie na Ukrainie.

Ta pomoc jest potrzebna dzisiaj, będzie potrzebna jutro i pewnie jeszcze przez dłuższy czas. Nie ustawajmy więc, ale pomagajmy mądrze i w sposób zorganizowany. Pomagając razem, możemy więcej i lepiej. Prosimy o zaangażowanie parafie, wspólnoty, grupy i stowarzyszenia, osoby indywidualne i wszelkie podmioty kościelne.

Jak pomagać?

Modlitwa

Módlmy się o pokój na Ukrainie oraz za wszystkich poszkodowanych w tej wojnie, włączając tę intencję w każdą modlitwę powszechną podczas Mszy św., oraz w nabożeństwa (Drogi Krzyżowe, Gorzkie żale). Organizujmy adoracje Najświętszego Sakramentu. Zgodnie z prośbą Arcybiskupa Metropolity – śpiewajmy na Mszach św. suplikacje. Wszystkie wspólnoty i ruchy prosimy o nieustającą modlitwę w tej intencji. Czytaj dalej Pomoc dla Ukrainy w archidiecezji częstochowskiej

Postępować w rozumieniu tajemnicy Chrystusa – List Arcybiskupa Wacława Depo na I Niedzielę Wielkiego Postu

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka.

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy czterdziestodniową pielgrzymkę wiary ku Chrystusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu odczytując przesłanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Czerpiąc zaś z bogatego nauczania Jana Pawła II w Liście apostolskim Tertio Millenio Adveniente znajdujemy ważne podkreślenie: „w chrześcijaństwie czas ma podstawowe znaczenie. W czasie dokonuje się historia zbawienia, która swój zenit osiąga w tajemnicach Syna Bożego. W Nim, w Jezusie Chrystusie, czas staje się wymiarem Boga, który wieczny jest sam w sobie. I z tego związku Boga z czasem rodzi się obowiązek uświęcania czasu poprzez odtwarzające Tajemnice Wcielenia i Odkupienia”. (TMA 10)

1.     Światło Słowa Bożego

Na początku Wielkiego Postu, liturgia Kościoła kieruje do nas Słowo Boże o tajemnicy stworzenia i grzechu pierwszych rodziców. Taktyka kusiciela była i jest zawsze zwrócona ku zwątpieniu w miłość stwórczą Boga, który „uczynił człowieka: mężczyzną i niewiastą na swój obraz i podobieństwo” (Rdz 1, 27). Pokusa „ojca kłamstwa”: „będziecie jako bogowie”, cóż oznacza?: nie słuchajcie Go, bo nie będziecie Go więcej potrzebować. Sami będziecie decydować o granicach dobra i zła. Nie potrzebujemy się przekonywać, że jest to wciąż aktualna pokusa każdego człowieka. Tekst z Księgi Rodzaju rozważamy dzisiaj w kontekście jeszcze większej tajemnicy, jaką jest wejście w ludzką historię Syna Bożego, w pełnię naszego człowieczeństwa. Mówi o tym wyraźnie przekaz Ewangelii św. Łukasza podkreślający: powrót Jezusa znad Jordanu w mocy Ducha Świętego, czterdziestodniowy pobyt na pustyni i kuszenie przez diabła (por. 4,1). Jezus Chrystus przeżył naszą ludzką egzystencję wraz ze wszystkimi konsekwencjami aż po śmierć krzyżową na Golgocie, przynosząc nam „łaskę usprawiedliwienia ze wszystkich grzechów” (por. Rz 5,16). Wraz ze świętym Pawłem Apostołem z jego Listu do Rzymian pytamy: „cóż nam mówi Pismo? Słowo idące od Boga jest blisko Ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych – osiągniesz zbawienie” (10, 8-9). Dlatego Kościół z Ewangelią w ręku i na ustach, sprawując sakramenty Pojednania i Eucharystii wzywa nas w dzisiejszej kolekcie mszalnej: „abyśmy wsparci łaską Bożą, przez doroczne ćwiczenia wielkopostne, postępowali w tajemnicy Chrystusa i prowadzili święte życie”. Na co dzień doświadczamy bowiem różnych wyzwań, które dowodzą, ze modlitwa Psalmu 51 jest odpowiednią modlitwą na wszystkie czasy, a szczególnie na czas Wielkiego Postu: „zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej (…), uznaję bowiem nieprawość swoją i grzech mój jest zawsze przede mną, Stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha…. W głębi serca naucz mnie mądrości”. Potwierdzamy, że nasze czasy potrzebują chrześcijan żyjących prawdą o sobie, mocnych wiarą w żywego Boga i wychowanych w trudnej szkole Ewangelii Chrystusa i wierności Jego Kościołowi. Czytaj dalej Postępować w rozumieniu tajemnicy Chrystusa – List Arcybiskupa Wacława Depo na I Niedzielę Wielkiego Postu

Apel Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, z prośbą o pomoc wiernym Archidiecezji Lwowskiej w związku z konfliktem na Ukrainie

Drodzy Siostry i Bracia, Wierni Archidiecezji Częstochowskiej,

 

wczoraj w godzinach wieczornych, Arcybiskup Mieczysław MOKRZYCKI, Metropolita Lwowski, zwrócił się do mnie w rozmowie telefonicznej, z prośbą o pomoc dla wiernych Archidiecezji Lwowskiej w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

W odpowiedzi na tę prośbę informuję, że Towarzystwo Patriotyczne Kresy, które działa przy parafii pw. Św. Wojciecha BM w Częstochowie, natychmiast podjęło inicjatywę zorganizowania zbiórki żywności długoterminowej (cukier, mąka, makaron, kasza, olej, konserwy, dania w słoiku itp.) oraz artykułów chemicznych i higieny osobistej.

Zwracam się do Was, Drodzy Księża i Wierni Archidiecezji Częstochowskiej, aby wyrazem naszej solidarności z ofiarami tego konfliktu, obok modlitwy, były konkretne czyny miłosierdzia i dlatego zachęcam do włączenia się w tę akcję, abyśmy wspólnie mogli pomóc naszym Siostrom i Braciom Archidiecezji Lwowskiej, którzy z lękiem patrzą na rozwój sytuacji na Ukrainie.

Dary można przynosić do siedziby Towarzystwa Patriotycznego Kresy (kościół pw. Św. Wojciecha BM w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 59) od najbliższego poniedziałku, tj. od 28 lutego br., w godzinach od 8.00 do 18.00, a szczegółowe informacje można uzyskać wchodząc na stronę: www.tp.kresy.pl

Wszystkich ludzi o sercu pełnym miłosierdzia otwartym na bliźnich, organizatorów oraz ofiary tego straszliwego konfliktu zawierzam opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, i wstawiennictwu Świętych Cyryla i Metodego, Patronów Europy, i z serca błogosławię.

Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Częstochowa, dn. 25 lutego 2022 r.
L. dz. 290/4.1.1/2022

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

DOKUMENT DO POBRANIA

Info: archiczest.pl

Różaniec w intencji pokoju na Ukrainie

 

W dniu 21 lutego 2021 r. zostaliśmy poinformowani o tym, że Rosja uznała niepodległość separatystycznych republik Donieckiej oraz Ługańskiej na wschodzie Ukrainy. Natomiast dziś wczesnym rankiem, jak informowała agencja prasowa “Reuters”, rosyjskie czołgi oraz ciężki sprzęt wojskowy, został przetransportowany na terytorium samozwańczych republik, co jest naruszeniem granic Ukrainy. W świecie politycznym, gospodarczym, ekonomicznym oraz sportowym, podjęto liczne wysiłki zmierzające do wymuszenia poprzez sankcje, zakończenia działań wojennych, która już ma swoje pierwsze ofiary.

Pozostaje zatem pytanie o to, co my, jako katolickie stowarzyszenie wiernych świeckich, posługujące u Tronu Królowej Polski, możemy zrobić w tej materii? Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał nam w trakcie pielgrzymki na Jasną Górę, że: “Tutaj zawsze byliśmy wolni”.

Na Jasnej Górze rodziła się duchowa siła naszej Ojczyzny. Czerpiąc z tego daru, tak dziś potrzebnego nie tylko chrześcijanom na Ukrainie, ale wszystkim jej obywatelom, prosimy członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej o indywidualną lub wspólnotową pielgrzymkę na Jasną Górę w intencji pokoju na Ukrainie. Kto z Państwa nie może przybyć na Jasną Górę, proszony jest o modlitwę różańcową przed wizerunkiem Królowej Polski w domu, przez cały czas trwania konfliktu.

Mamy świadomość, że politycy innymi sposobami niż my angażują się w rozbrajanie militarnego konfliktu na Ukrainie. Dlatego my ze swej strony rozbrajamy “bombę” modlitwą, proponując osobom zabieganym jedną tajemnicę różańca każdego dnia. Tym którzy mają większą ilość czasu, jedną część różańca dziennie. Natomiast tym, którzy mogą poświęcić się najbardziej, proponujemy odmawianie wszystkich części różańca świętego.

Dołącz do akcji,

Udostępniaj w mediach społecznościowych,

Wspieraj i nade wszystko,

Módl się razem z nami.

 

Ks. Radosław Rychlik, asystent DIAK

Dr Artur Dąbrowski, prezes DIAK

Info: archiczest.pl

Kwesta na Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL z okazji XXX Światowego Dnia Chorego

 

13 lutego 2022 r. z okazji XXX Światowego Dnia Chorego, przy poparciu Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, w parafiach archidiecezji częstochowskiej zostanie przeprowadzona tradycyjna zbiórka ofiar do puszek dla niepełnosprawnych sierot społecznych, mieszkających w domach Katolickiego Ruchu Dobroczynnego „BETEL”. Za wszelką formę pomocy organizatorzy wyrażają serdeczną wdzięczność. W intencji wszystkich ofiarodawców i dobroczyńców zostanie odprawiona Msza św. na zakończenie czuwania na Jasnej Górze w piątek 11 lutego br. Do wspólnej modlitwy zapraszają duszpasterze ruchu „BETEL”.

Więcej informacji o Katolickim Ruchu dobroczynnym „BETEL” można znaleźć TUTAJ

Ks. Jacek Marciniec

Info: archiczest.pl