Ks. Zbigniew Wojtysek: kiedy jesteś słaby po ludzku, Bóg cię wyróżnia i może wtedy ukazać swoją moc

Po co jest odpust ? – pytał w homilii ks. Zbigniew Wojtysek, neoprezbiter archidiecezji częstochowskiej, który 14 czerwca przewodniczył Mszy św. z racji uroczystości ku czci św. Brata Alberta w parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie-Kiedrzynie. – Odpust jest po to, aby rozerwać kajdany zła i być prawdziwe wolnym człowiekiem – odpowiedział kapłan.

Uroczysta Eucharystia była połączona z prymicjami ks. Wojtyska.

Czytaj dalej Ks. Zbigniew Wojtysek: kiedy jesteś słaby po ludzku, Bóg cię wyróżnia i może wtedy ukazać swoją moc

14 czerwca – uroczystość odpustowa ku czci św. Brata Alberta.

Suma Odpustowa o godz. 11.30. 

Mszę św. odprawi i kazanie wygłosi tegoroczny neoprezbiter ks. Zbigniew Wojtysek. Na zakończenie udzieli nam prymicyjnego błogosławieństwa. Każdy z nas otrzyma pamiątkowy obrazek. Uroczystość odpustową uświetni Orkiestra Dęta z Mykanowa.

Serdecznie zapraszam

Ks. prob. Sławomir Wojtysek

Zobacz: HOSTIA  DLA  BOGA, CHLEB  DLA  LUDZI

 

Neoprezbiterzy w „Niedzieli”

 

Fotorelacja TUTAJ

– Prosimy, aby Duch Święty mógł „wiać” przez wasze pióro i klawiaturę na cały świat – powiedział do pracowników „Niedzieli” ks. Zbigniew Wojtysek, jeden z siedmiu neoprezbiterów archidiecezji częstochowskiej, którzy 3 czerwca odprawili w redakcji tygodnika Mszę św. prymicyjną w intencji jego pracowników i czytelników.

– Ręce jeszcze drżą, szczególnie kiedy przewodniczy się Eucharystii. Wtedy zawsze jest stres i moment zawahania. Dopiero dociera do nas fakt, że już jesteśmy kapłanami i że to przez nas Jezus przychodzi do drugiego człowieka. To wielki dar – powiedział ks. Szymon Całus z parafii św. Antoniego z Padwy w Częstochowie. Dla niego Eucharystia w „Niedzieli” była piątą Mszą św. Przyznał, że wzruszającym momentem były dla niego prymicje w rodzinnej parafii, które łączyły się z 25. rocznicą zawarcia sakramentu małżeństwa przez jego rodziców.

Czytaj dalej Neoprezbiterzy w „Niedzieli”