14 czerwca – uroczystość odpustowa ku czci św. Brata Alberta.

Suma Odpustowa o godz. 11.30. 

Mszę św. odprawi i kazanie wygłosi tegoroczny neoprezbiter ks. Zbigniew Wojtysek. Na zakończenie udzieli nam prymicyjnego błogosławieństwa. Każdy z nas otrzyma pamiątkowy obrazek. Uroczystość odpustową uświetni Orkiestra Dęta z Mykanowa.

Serdecznie zapraszam

Ks. prob. Sławomir Wojtysek

Zobacz: HOSTIA  DLA  BOGA, CHLEB  DLA  LUDZI