Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza

Maturzyści, studenci, absolwenci studiów pomaturalnych lub wyższych uczelni, pragnący w roku akademickim 2022/2023 podjąć studia teologiczno-filozoficzne oraz formację do kapłaństwa, oczekiwani są w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie. Egzamin wstępny do Seminarium odbędzie się w dwóch wybranych terminach: 9 lipca br., sobota, godz. 1000 oraz 10 września br., sobota godz. 1000. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie naszego Seminarium: www.seminarium.czest.pl 

Z wyrazami należnego szacunku

Ks. dr hab. Ryszard SELEJDAK

REKTOR

Więcej informacji na plakacie oraz TUTAJ

Prosimy też wszystkich o wytrwałą modlitwę w intencji powołanych, aby z radością podjęli to, do czego Bóg ich wzywa!