Kalendarium dziejów parafii

 

 

KALENDARIUM PARAFII  (1979-2023)

1979 r.

4 czerwca  – Jan Paweł II podczas I pielgrzymki do Polski poświęcił kamień węgielny pod mury świątyni. Pierwotnie miała to być nowa świątynia pw. św. Andrzeja Boboli. „Wzmianki o potrzebie wybudowania nowego kościoła w Kiedrzynie napotykamy już w dokumentach wizytacji kanonicznych z lat 1957-58, przeprowadzonych przez bp. Zdzisława Golińskiego. Ówczesne władze nie wydały jednak stosownego zezwolenia. Kierując się sugestią Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, wysiłki ponowił ks. Teodor Wiśniowski, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli. Kościół miał być budowany w centrum Kiedrzyna, tzn. na dotychczasowym miejscu, albo obok domu Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa przy ul. Sejmowej. Zezwolenie na budowę otrzymano dopiero 9 marca 1979 r. z dokładnym wskazaniem lokalizacji przy obecnej ul. Narcyzowej (dawna Kolonia Józefka)” /Edyta Hartman, Świątynia wśród kiedrzyńskich pól, Niedziela Częstochowska, 25/2006/

1981 r.

                      – rozpoczęto budowę świątyni według projektu arch. Aleksandra Holasa. Budowę tej świątyni prowadził ks. Zdzisław Hatlapa. Z biegiem lat została podjęta decyzja, że patronem nowej świątyni będzie św. Brat Albert Chmielowski. Pisze o tym w swoich wspomnieniach abp Stanisław Nowak: „Drugi wielki, piękny kościół zbudowany w oryginalnym stylu przez wiernych pod kierunkiem ks. Zdzisława Hatlapy nosi obecnie wezwanie św. Alberta Chmielowskiego. (…) Najpierw miał to być kościół parafii św. Andrzeja Boboli, bowiem tam właśnie władze państwowe wyznaczyły jego lokalizację”. /Abp Stanisław Nowak, Iuxta Crucem Tecum stare. Kościół Częstochowski na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia (1984-2011), Częstochowa 2018, s. 137/

1984 r.

– wiosną zaczęto budowę domu parafialnego.

 

1997 r.

13 lipca  – parafię pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego erygował abp Stanisław Nowak wydzielając jej teren z parafii św. Andrzeja Boboli. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Zdzisław Hatlapa.

2001 r.

17 czerwca – abp Stanisław Nowak dokonał uroczystego poświęcenia (konsekracji) świątyni.

2010 r.

22 maja  – w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie z rąk abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego święcenia kapłańskie otrzymał ks. Sławomir Berdys.

29 czerwca – jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. prał. Zdzisława Hatlapy (święcenia 29 czerwca 1960 r. z rąk bp. Zdzisława Golińskiego)

2011 r.

11 czerwca  – w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie z rąk abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego święcenia kapłańskie otrzymał ks. Łukasz Połacik

2012 r.

 30 czerwca  – zgodnie z decyzją abp. Wacława Depo  proboszczem parafii został ks. kan. Sławomir Wojtysek

5 sierpnia – kanoniczne wprowadzenie księdza proboszcza.

22 sierpnia – piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

15 września – podczas XVI Pielgrzymki Tygodnika Katolickiego „Niedziela”na Jasną Górę  ks. kan. Sławomir Wojtysek otrzymał medal „Mater Verbi”, nagrodę redaktora naczelnego tygodnika za promocję dzieł „Niedzieli”.

14 października – Dzień Papieski. Koncert „Piękny jest Bóg” w wykonaniu Marii Bober z Niemiec.

19 listopada –  ksiądz proboszcz otrzymał dekret powołujący do Rady Kapłańskiej.

13-16 grudnia – Rekolekcje Adwentowe wygłosił ks. prał. Zdzisław Skrzek

27 grudnia – Dekret o zmianie granic parafii / wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r. /

2013 r.

6 stycznia – koncert kolęd w wykonaniu Chóru „Pochodnia”

16-19 marca – Rekolekcje Wielkopostne wygłosił ks. Lesław Pańczak – Saletyn

24 kwietnia –  odwołanie Dekretu o zmianie granic z 27 grudnia 2012 r.

22 maja   – jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. kan. Sławomira Wojtyska (święcenia 22 maja 1988 r. z rąk bp. Stanisława Nowaka)

26 maja – uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.

30 maja – uroczystość Bożego Ciała

16 czerwca – Odpust parafialny oraz 25 lecie święceń kapłańskich Ks. Proboszcza

20 czerwca – ks. Adrian Sikora zostaje mianowany wikariuszem

22 sierpnia –  Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę

10-18 października –  Pielgrzymka do Ziemi Świętej

27 października – kleryk z naszej parafii Adam Kępka przyjął strój duchowny (obłóczyny).

12-15 grudnia – rekolekcje adwentowe wygłosił ks. kan. Mariusz Frukacz, redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”.

15 grudnia – zostaje uruchomiona strona internetowa parafii (blog parafialny).

27 grudnia –  spotkanie opłatkowe Służby Liturgicznej Ołtarza.

2014 r.

6 stycznia –  Koncert kolęd w wykonaniu Chóru „Cantilena” z Grabówki

17 stycznia –   przywóz organów z Hamburga firmy Walcker

16 marca –  występ Scholi „Domine Jesu”

30 marca –  wizyta misjonarzy z Konga

31 marca – rozpoczęcie przygotowań i montaż organów

10-13 kwietnia –  Rekolekcje Wielkopostne wygłosił ks dr Jacek Marciniec

27 kwietnia –  parafia włączyła się duchowo w kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II.

7 maja – parafia gości alumnów Niższego Seminarium z przełożonymi

25 maja – uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

15 czerwca – Mszy św. w naszej świątyni przewodniczył bp Stanisław Dowlaszewicz (OFMConv), biskup pomocniczy Santa Cruz w Boliwii. Uroczystość odpustowa.

22 sierpnia – Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

21 września  – wizytację kanoniczną w parafii przeprowadził abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który również dokonał uroczystego poświęcenia nowych organów w naszej świątyni. Metropolita Częstochowski udzielił również sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii.

24 listopada  – Cecyliański Dzień Skupienia dla organistów

18-21 grudnia – Rekolekcje Adwentowe wygłosił ks. prał. Władysław Zązel

2015 r.

30 stycznia – Justyna Maj – nasza parafianka w filharmonii częstochowskiej dyrygowała orkiestrą na koncercie „Młode talenty”.

24-26 marca – Ks. Sławomir Wojtysek wygłosił rekolekcje wielkopostne dla pracowników„Niedzieli”. Przesłanie: Prawda, Dobroć, Godność.

26-29 marca – rekolekcje wielkopostne w parafii wygłosił Ks. Jarosław Rodzik SAC

31 maja – Pierwsza Komunia św.

4 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała

14 czerwca  – Mszy św. z racji uroczystości ku czci św. Brata Alberta przewodniczył ks. dr Jerzy Bielecki, rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

29 czerwca – Jubileusz 55 lecia kapłaństwa Ks. Prał. Zdzisława Hatlapy – seniora

22 sierpnia – Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

6 września – W parafii Bogdanów na Górach Borowskich w rocznicę wybuchu II wojny światowej Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Sławomir Wojtysek.

10-13 grudnia – rekolekcje adwentowe wygłosił ks. prał. Marek Kundzicz.

24 grudnia – Msza Pasterska / nowa stajenka i nowe figury do stajenki /.

2016 r.

6 stycznia – Kolędnicy u ks. Proboszcza

10-13 marca – rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. dr Jarosław Grabowski

13 marca – Wspólnota neokatechumenalna złożyła publiczne wyznanie wiary

17 marca – Powołanie pierwszych grup modlitewnych Wspólnoty Krwi Chrystusa

10 kwietnia  – nasza parafia gościła kopię figury Matki Bożej Fatimskiej, której miejscem docelowym jest parafia pw. św. Józefa Robotnika w Surgucie na Syberii. Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp senior Stanisław Nowak. Orędzie fatimskie głosili abp Stanisław Nowak – senior i ks. prof. Jan Kowalski.

19 czerwca – Odpust parafialny. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prał. Stanisław Gębka. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Mykanowa.

9 lipca – Pielgrzymka do źródeł chrztu Polski: Gniezno, Pola Lednickie, Ostrów Lednicki, Poznań.

26-31 lipca – XXXI Światowe Dni Młodzieży. W parafii gościliśmy młodzież z Francji.

10 sierpnia – montaż obrazu św. Marii de Mattias. Obraz namalował Jarosław Kweclich.

20 sierpnia  –z okazji 150. rocznicy śmierci św. Marii de Mattias, założycielki Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, biskup senior Antoni Długosz przewodniczył Mszy św. w naszej świątyni. Mszę św. koncelebrowali m.in.: ks. Wojciech Czernatowicz – prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa, ks. prał. Marian Szczerba – wikariusz generalny archidiecezji częstochowskiej i kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, ks. Adam Zyzik – proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Częstochowie-Kiedrzynie i ks. Sławomir Wojtysek – proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie-Kiedrzynie. Na uroczystości przybyło blisko tysiąc wiernych. Obecne były m.in. siostry ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa z s. Bożeną Hulisz – przełożoną prowincjalną, a także członkowie Stowarzyszenia Przenajdroższej Krwi Chrystusa z Polski, m.in. z Wrocławia, Krakowa, Żagania, Nowego Targu, Kościeliska i Częstochowy. Przybył również prof. Jarosław Kweclich – twórca obrazu św. Marii de Mattias, umieszczonego w świątyni. Na zakończenie Ksiądz Biskup poświęcił obraz z wizerunkiem św. Marii De Mattias.

22 sierpnia – Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

30 października – Sakrament Bierzmowania młodzieży. Sakramentu udzielił abp Stanisław Nowak – senior

8-11 grudnia – Rekolekcje Adwentowe wygłosił ks. dr Kazimierz Mielczarek

2017 r.

Rozpoczęcie Roku Św. Brata Alberta Chmielowskiego. Wizyta Duszpasterska z pamiątkowym kalendarzem z dokumentacją zdjęciową z poprzednich lat

11 marca – pielgrzymka prowadząca przez Działoszyn, Wieluń, Czastary do Wieruszowa

17 marca – pierwsza rocznica powstania wspólnoty Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

6-9 kwietnia – rekolekcje wielkopostne wygłosił ks Radosław Rychlik – wikariusz w parafii św. Wojciecha w Częstochowie.

21 maja – w Roku św. Brata Alberta do naszej parafii przybyły wspólnoty Krwi Chrystusa z Krakowa

28 maja – Pierwsza Komunia Święta

3 czerwca – w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie z rąk abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego święcenia kapłańskie otrzymał ks. Adam Kępka

4 czerwca – Dzień Prymicji Ks. Adama Kępki.

18 czerwca  – Mszy św. z racji uroczystości ku czci św. Brata Alberta o. Sebastian Matecki – rzecznik prasowy sanktuarium jasnogórskiego. Uroczystości wpisały się w jubileusz 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta i 20. rocznicy istnienia parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie-Kiedrzynie.

20 sierpnia  – odbyły się uroczystości z racji 151. rocznicy narodzin dla nieba św. Marii De Mattias, założycielki Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa i 20. rocznicy istnienia parafii. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Sławomir Wojtysek, homilię wygłosił ks. Mariusz Frukacz, redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”. Mszę św. koncelebrował o. Norbert Oczkowski – dominikanin z Wrocławia, duszpasterz Wspólnoty „Galilea”. Na uroczystości przybyli m. in. członkowie Stowarzyszenia Przenajdroższej Krwi Chrystusa z Częstochowy, Działoszyna, Wierzchowiska, Woli Hankowskiej, Lubojny, Mykanowa, Białej, Rybnej, Mstowa i Tarnobrzegu. Przed Mszą św. uczestnicy uroczystości uczestniczyli w modlitwie Koronki do Bożego Miłosierdzia i Koronki do Przenajdroższej Krwi Chrystusa oraz wysłuchali konferencji s. Krystyny Kusak ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa nt. historii zgromadzenia i duchowości św. Marii de Mattias i konferencji o. Norberta Oczkowskiego nt. duchowości Krwi Chrystusa jako duchowości paschalnej.

22 sierpnia – Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Słowo Boże podczas Nowenny głosił abp Grzegorz Ryś

21 września – Pielgrzymka do Szymanowa i Niepokalanowa.

22 października – Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie.

13-21 listopada – pielgrzymka na 100 lecie Objawień fatimskich do Fatimy.

18 listopada – Paweł Cierpica zostaje nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii

 26 listopada  – w Uroczystość Chrystusa Króla przewodniczył Mszy św. abp senior Stanisław Nowak. Msza św. była połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania 21 młodym ludziom. Msza św. był również dziękczynieniem za 33 lata służby biskupiej w Kościele abp. Stanisława Nowaka. Zaszczycił nas swoją obecnością ks. Mariusz Frukacz, redaktor „Niedzieli”.

14-17 grudnia – rekolekcje adwentowe wygłosił ks. prałat Jerzy Kuliberda

2018 r.

7 stycznia – spotkanie opłatkowe grupy modlitewnej Krwi Chrystusa.

1 marca  – strona internetowa parafii otrzymuje nowy adres: www.parafiabrataalberta.com.pl

14 marca – z okazji drugiej rocznicy powstania IV grup modlitewnych Czcicieli Krwi Chrystusa w Parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu w Nadzwyczajnym Roku św. Józefa i do Złoczewa. Pielgrzymce przewodniczył ks. kan. Sławomir Wojtysek.

15-18 marca – rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. dr Jacek Kapuściński.

27 maja – Pierwsza Komunia Święta.

31 maja – Uroczystość Bożego Ciała. / zakupiono nowy ołtarz /.

16 czerwca – Pielgrzymka dzieci komunijnych do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa.

17 czerwca – uroczystościom odpustowym ku czci św. Brata Alberta przewodniczył ks. Krzysztof Dziub, oficjał Sądu Metropolitalnego w Częstochowie. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z Jasnej Góry.

19 sierpnia  – wprowadzenie relikwii św. Marii De Mattias. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Sławomir Wojtysek, homilię wygłosił ks. Mariusz Frukacz, redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”.

22 sierpnia  – pielgrzymka piesza na Nowennę przed Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej.

15 września – podczas XXII Pielgrzymki Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę ks. kan. Sławomir Wojtysek otrzymał medal „Mater Verbi”, nagrodę redaktora naczelnego tygodnika za promocję dzieł „Niedzieli”.  Pielgrzymka „Niedzieli” wpisała się w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz w 50. rocznicę śmierci Zofii Kossak – Szczuckiej (1889-1968), powieściopisarki, działaczki katolickiej oraz redaktorki i publicystki „Niedzieli”.

22 września  – grupa 53 osób z naszej parafii wyruszyła na autokarową pielgrzymkę do Opatowa, Ujazdu, Sulisławic i Sandomierza.

2 grudnia – poświęcenia krzyża przy zbiegu ul. Narcyzowej i św. Brata Alberta dokonał ks. kan. Sławomir Wojtysek. Fundatorem Krzyża jest p. Andrzej Włodarski.

2 grudnia  – abp Wacław Depo, metropolita częstochowski udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.

13-16 grudnia – rekolekcje adwentowe wygłosił Ks. Prał. Czesław Mendak.

24 grudnia – Mszy św. Pasterce przewodniczył ks. kan. Sławomir Wojtysek, homilię wygłosił ks. Mariusz Frukacz, redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”.

27 grudnia – spotkanie opłatkowe dla ministrantów, lektorów i scholki.

2019 r.

6 stycznia – Koncert Jasnogórskiego Chóru Mieszanego im. NMP Królowej Polski. Spotkanie opłatkowe Wspólnoty modlitewnej Krwi Chrystusa.

9 marca – Odeszła do Pana p. Karolina Ściegienny. Nestorka miejscowego środowiska artystycznego.

18 marca – nasza świątynia była „Kościołem Stacyjnym”.

11-14 kwietnia – rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. prałat Stanisław Gębka

13 maja  – w związku ze 102 rocznicą Objawień fatimskich, po zainstalowaniu figury Matki Bożej Fatimskiej parafia została przygotowana przez posługę kaznodziejską ks. prał. Stanisława Gębki na każdej Mszy św., 12 maja, do pierwszej w naszej parafii procesji fatimskiej. Procesji przewodniczył proboszcz ks. kan. Sławomir Wojtysek.

8 czerwca  – w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie z rąk abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego święcenia kapłańskie otrzymał ks. Kamil Bijata.

9 czerwca – Msza św. Prymicyjna ks. Kamila Bijaty.

16 czerwca  – uroczystościom odpustowym ku czci św. Brata Alberta przewodniczył o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry Góry / w darze przeznaczył ornat maryjny dla parafii /. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Jasnej Góry pod batutą p. Marka Piątka

20 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa / dokupiono drugi ołtarz/

18 sierpnia  – w naszej parafii w ramach cyklu Niedziela z „Niedzielą” gościli redaktorzy „Niedzieli”. Na Mszach św. homilię głosił ks. red. Mariusz Frukacz. Pierwsza rocznica wprowadzenia relikwii św. Marii de Mattias oraz 153 rocznica narodzin Jej dla nieba. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. Kan. Mariusz Frukacz – redaktor „Niedzieli”.

22 sierpnia – tradycyjna piesza pielgrzymka na Jasną Górę.

18 września – Prośba do J.E. Ks. Stanisława Kard. Dziwisza o dar relikwii św. Jana Pawła II.  Tego samego dnia zawiązanie wspólnoty rodzin Ruchu Światło Życie – pięć rodzin z parafii tutejszej. Para animatorska: Elżbieta i Paweł Cierpica.

21 września  – Pielgrzymka autokarowa do Skarżyska Kamiennej, Wąchocka, Kałkowa Godowa i na Święty Krzyż .Przewodnikiem był p. Kacper Polański.

30 września  – Kard. Stanisław Dziwisz, były osobisty sekretarz św. Jana Pawła II, w Krakowie przekazał na ręce ks. kan. Sławomira Wojtyska do naszej świątyni relikwie krwi / I stopnia / Św. św. Jana Pawła II. Autentyczność jest potwierdzona certyfikatem.

9 października – montaż w kościele obrazów św. Jana Pawła II oraz św. Jana XXIII. Obrazy namalował P. Jacenty Jończyk z Działoszyna.

13 października  – wizytację kanoniczną w parafii przeprowadził bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Biskup udzielił sakramentu bierzmowania, wprowadził relikwię św. Jana Pawła II, dokonał poświęcenia obrazów św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII, poświęcił sztandar Wspólnoty Modlitewnej Przenajdroższej Krwi Chrystusa i wręczył książeczki do nabożeństwa dla dzieci przed I Komunią Świętą, poprowadził nabożeństwo i procesję fatimską oraz udzielił sakramentu chrztu świętego Tomaszowi Chaładyn.

1-31 października – Nadzwyczajny miesiąc Misyjny. Dzieci przez jeden tydzień odmawiały Różaniec w różnych językach / 20 – 27.10./.

5-8 grudnia  – rekolekcje adwentowe nt. „Eucharystia, po prostu miłość” przeprowadził ks. Maciej Gierula – Prezes Fundacji „Pro Spe” . Pomoc dla Gruzji. Siedziba w Rzeszowie.

24 grudnia – Mszy św. Pasterce przewodniczył ks. kan. Sławomir Wojtysek, homilię wygłosił ks. Mariusz Frukacz, redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”.

2020 r.

marzec – kwiecień  – na czas epidemii koronawirusa we wszystkich kościołach w naszej archidiecezji, ale również w Polsce zostały wprowadzone obostrzenia dotyczące uczestnictwa wiernych (liczby wiernych) w nabożeństwach w świątyniach.

1 kwietnia  – nasza świątynia była „Kościołem Stacyjnym”. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił abp senior Stanisław Nowak.

9 kwietnia  – Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. kan. Sławomir Wojtysek. Mszę św. koncelebrowali: ks. prał. Zdzisław Hatlapa i ks. Mariusz Frukacz, redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, który wygłosił homilię.

10 kwietnia – Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył ks. Mariusz Frukacz, redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

11 kwietnia – liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył ks. kan. Sławomir Wojtysek.

13 kwietnia – nabożeństwu fatimskiemu przewodniczył ks. kan. Sławomir Wojtysek.

kwiecień maj – strona internetowa parafii otrzymuje nową szatę graficzną (layout) i zmodyfikowana zostaje zawartość strony.

17 maja – W wigilię 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II 17 maja wspólnota parafii św. Brata Alberta w Częstochowie dziękowała Bogu za dar jego życia i dziedzictwa przekazanemu całemu Kościołowi. Tego dnia słowo Boże głosił ks. kan. Mariusz Frukacz, redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

22 maja – 32. rocznica święceń kapłańskich ks. kan. Sławomira Wojtyska.

11 czerwca  – Uroczystość Bożego Ciała z racji COVID-19 w tym roku miała inny przebieg. Nie było procesji ulicami parafii. Po Mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem odbyła się wokół świątyni. W modlitwie towarzyszyły nam m.in. słowa naszego Patrona „Bądź dobry jak chleb”.

14 czerwca  – uroczystościom odpustowym ku czci św. Brata Alberta przewodniczył ks. Zbigniew Wojtysek, neoprezbiter, bratanek ks. prob. Sławomira Wojtyska. Uroczysta Eucharystia była połączona z prymicjami ks. Zbigniewa. – Cieszę się, że przy naszym ołtarzu staje dzisiaj mój bratanek. To taka prawdziwa radość kapłańska. Życzę ci i modlę się o to, abyś każdego dnia wypełniał słowa, które wypisałeś na swoim obrazku: „Jeśli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wasze nogi, również i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi”. (J 13, 14) – mówił na początku Mszy św. proboszcz parafii ks. kan. Sławomir Wojtysek.  Uroczystości zakończyły się procesją z Najświętszym Sakramentem. Ks. Zbigniew Wojtysek udzielił również błogosławieństwa prymicyjnego. Uroczystości ubogaciła Orkiestra Dęta z Mykanowa.

20 czerwca – portal Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w tekście pt. „Kościół zdigitalizowany” napisał m. in. o stronie internetowej parafii św. Brata Alberta w Częstochowie.

29 czerwca  – jubileusz 60.  lat kapłaństwa ks. prał. Zdzisława Hatlapy.

22 sierpnia  – pielgrzymka parafii na Jasną Górę na nowennę przed uroczystością NMP Częstochowskiej. Z racji trwającej epidemii COVID-19 parafianie udali się na Jasną Górę, każdy według własnych możliwości.

23 sierpnia   – Uroczystość I Komunii Św. / 16 dzieci /. Pielgrzymka Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

18 września – Parafia podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [NFOŚiGW] o dofinansowanie przedsięwzięcia: „Prace termomodernizacyjne w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Brata Alberta w Częstochowie”.

13 października  – nabożeństwo fatimskie

13 listopada -nabożeństwo fatimskie

13 grudnia – nabożeństwo fatimskie

19-20 grudnia – rekolekcje adwentowe przeprowadził ks. dr Sebastian Kępa

24 grudnia – Mszy św. Pasterce przewodniczył ks. kan. Sławomir Wojtysek, homilię wygłosił ks. Mariusz Frukacz, redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”.

2021 r.

3 stycznia – spotkanie modlitewne Żywej Róży

7 stycznia – spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

12 stycznia – parafialna strona internetowa osiągnęła 20 tys. wyświetleń

13 stycznia – nabożeństwo fatimskie

4 lutego – spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

13 lutego – nabożeństwo fatimskie

13 marca – nabożeństwo fatimskie w rocznicę wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową.

17 marca – 5. rocznica powstania w naszej parafii Wspólnoty (Stowarzyszenia) Krwi Chrystusa. Powołanie pierwszych grup modlitewnych Wspólnoty Krwi Chrystusa odbyło się 17 marca 2016 r.

24 marca – Msza św. w 100. rocznicę urodzin Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. Nasza świątynia była „Kościołem stacyjnym” Wielkiego Postu.

27-28 marca – rekolekcje wielkopostne nt. „Popatrz na Ukrzyżowanego” (św. Tomasz z Akwinu) prowadził ks. Mariusz Frukacz, redaktor „Niedzieli”

1 kwietnia – spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

1-3 kwietnia – podczas Triduum Paschalnego homilie wygłosił ks. Mariusz Frukacz, redaktor „Niedzieli”, który również przewodniczył Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek. W pozostałe dni Triduum liturgiom przewodniczył ks. prob. Sławomir Wojtysek.

13 kwietnia – nabożeństwo fatimskie.

6 maja – spotkanie modlitewne Czcicieli Krwi Chrystusa

13 maja – nabożeństwo fatimskie.

22 maja – modlitewne czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego poprowadzi Ruch Światło-Życie Domowy Kościół.

22 maja – 33. rocznica święceń kapłańskich ks. kan. Sławomira Wojtyska.

30 maja – Uroczystość I Komunii Św.

2 czerwca –  spotkanie modlitewne Czcicieli Krwi Chrystusa

10 czerwca – odbył się organowy koncert charytatywny pt. „Naszkicuj mi nowe życie” dla ciężko chorego Igora Flaka. Podczas koncertu wystąpili m.in. uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie z klasy organów prof. Jana Mroczka: Beata Helm (prowadząca), Sylwia Piłat (sopran) oraz Martyna Knot, Mikołaj Tomzik, Kacper Płatek i Marcin Gawęda (organy). Koncert zorganizowała nasza Parafia św. Brata Alberta.

20 czerwca – Odpust parafialny ku czci św. Brata Alberta. Sumie odpustowej przewodniczyli Księża Jubilaci / 25 lat kapłaństwa/ Ks. Marek Siwek – nasz rodak i Ks. Mariusz Frukacz – redaktor naszego Katolickiego Tygodnika „Niedziela”. Homilię wygłosił ks. Jan Napierała.  Liturgię uświetniła Schola z Parafii Wsola z diecezji radomskiej.

13 lipca  – nabożeństwo fatimskie.

13 sierpnia – nabożeństwo fatimskie.

22 sierpnia – Pielgrzymka Wspólnot Stowarzyszenia Krwi Chrystusa: Koronka do Krwi Chrystusa. Spektakl pt. „Maria od Najświętszego Krzyża” i Msza św. 

12 września – dziękczynienie za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Mszy św. przewodniczył ks. prał. Marian Wojcieszak, w koncelebrze z ks. kan. Sławomirem Wojtyskiem, proboszczem naszej parafii. Podczas Mszy św. został poświęcony obraz kard. Stefana Wyszyńskiego, autorstwa Jacentego Jończyka z Działoszyna.

13 września  – nabożeństwo fatimskie

17 października –  nasza parafia  gościła  zespół „Inny Projekt”, który ubogacił i uświetnił liturgię na Mszach św. o godz. 8.00; 9.30; 11.30.

13 listopada -nabożeństwo fatimskie

2 grudnia –  spotkanie modlitewne Czcicieli Krwi Chrystusa.

13 grudnia -nabożeństwo fatimskie

17 – 19 grudnia – rekolekcje adwentowe prowadził ks. prał. Marian Wojcieszak

24 grudnia – Mszy św. Pasterce przewodniczył ks. kan. Sławomir Wojtysek, homilię wygłosił ks. Mariusz Frukacz, redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”.

2022 r.

6 stycznia – Msza św. i spotkanie modlitewne Stowarzyszenia  Krwi Chrystusa

13 stycznia -nabożeństwo fatimskie

3 lutego – spotkanie modlitewne Stowarzyszenia  Krwi Chrystusa

13 lutego -nabożeństwo fatimskie

25 lutego – Adorację Najświętszego Sakramentu poprowadził Ruch Domowy Kościół

27 lutego – zbiórka ofiar po każdej Mszy św. na pomoc Ukrainie

2 marca – zbiórka ofiar po każdej Mszy św. na pomoc Ukrainie

3 marca – spotkanie modlitewne Stowarzyszenia  Krwi Chrystusa

13 marca -nabożeństwo fatimskie

25 marca – Drogę  Krzyżową poprowadził Ruch Światło Życie – Domowy Kościół.

7 kwietnia – spotkanie modlitewne Stowarzyszenia  Krwi Chrystusa

8 kwietnia – Nasza świątynia była „Kościołem stacyjnym” Wielkiego Postu.

8-10 kwietnia – rekolekcje wielkopostne prowadził Ks. Dionizy Mróż SDB

13 kwietnia  – nabożeństwo fatimskie.

24 kwietnia – poświęcenie obraz Pana Jezusa Miłosiernego, który został namalowany przez malarza P. Mariusza Grądmana z Częstochowy.  Obraz powstał z inicjatywy P. Elżbiety i Pawła Cierpiców a z pomocą Ruchu Światło Życie – Domowy Kościół; Stowarzyszenia Krwi Chrystusa i innych anonimowych osób. O godz. 15.00 odbyło się zawierzenie Parafii Bożemu Miłosierdziu.

5 maja – spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

13 maja – nabożeństwo fatimskie.

21 maja – pielgrzymka parafialna do Miechowa i Zabawy

29 maja – Uroczystość I Komunii Św.

2 czerwca – spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

13 czerwca  – nabożeństwo fatimskie.

19 czerwca – odpust ku czci św. Brata Alberta Chmielowskiego. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Jan Koclęga.

7 lipca – spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

13 lipca – 25. rocznica erygowania naszej parafii.

13 lipca – nabożeństwo fatimskie.

4 sierpnia – spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

13 sierpnia – nabożeństwo fatimskie.

21 sierpnia – Pielgrzymka Wspólnot Stowarzyszenia Krwi Chrystusa: Koronka do Krwi Chrystusa. Spektakl o Matce Bożej Fatimskiej  i Msza św.

22 sierpnia  – pielgrzymka parafii na Jasną Górę na nowennę przed uroczystością NMP Częstochowskiej.

13 września– nabożeństwo fatimskie.

13 października – nabożeństwo fatimskie i procesja różańcowa

3 listopada – spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

13 listopada – nabożeństwo fatimskie

27 listopada – abp Wacław Depo, metropolita częstochowski udzielił sakramentu bierzmowania 18 osobom.

13  grudnia – nabożeństwo fatimskie.

16 – 18  grudnia – rekolekcje adwentowe prowadził ks. Sylwester Kubik.

24 grudnia – Mszy św. Pasterce przewodniczył ks. kan. Sławomir Wojtysek, homilię wygłosił ks. Mariusz Frukacz, redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”.

2023 r.

13 stycznia – nabożeństwo fatimskie

2 lutego – spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

13 lutego -nabożeństwo fatimskie

2 marca – spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

13 marca – nabożeństwo fatimskie

31 marca – nasza świątynia była „Kościołem stacyjnym” Wielkiego Postu.

31 marca-2 kwietnia – rekolekcje wielkopostne prowadził o. Marian Waligóra, paulin

13 kwietnia – nabożeństwo fatimskie

4 maja – spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

13 maja – nabożeństwo fatimskie

20 maja – odbyła się parafialna pielgrzymka do Wrocławia i Legnicy

18 czerwca – odpust ku czci Świętego Brata Alberta i prymicje ks. Tomasza Nowaka.

20 czerwca – ks. Sławomir Wojtysek został mianowany proboszczem parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Zajączkach

1 lipca – administratorem parafii został ks. Szymon Stępniak

13 lipca – nabożeństwo fatimskie i 26. rocznica erygowania parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego