Historia parafii

 

Parafię erygował 13.07.1997 r. arcybiskup Stanisław Nowak wydzielając jej teren z parafii św. Andrzeja Boboli. Dzieje świątyni parafialnej łączą się z historią starań macierzystej parafii św. Andrzeja Boboli o pozwolenie na budowę kościoła. Jego lokalizację władze państwowe wyznaczyły w polach na nie uzbrojonych terenach rolnych, z dala od zamieszkałych terenów oraz siedziby proboszcza i dotychczasowego miejsca kultu. Mimo to, stawianie świątyni według projektu arch. Aleksandra Holasa rozpoczęto już 1981 r. Kamień węgielny pod mury wznoszonego obiektu pobłogosławił papież Jan Paweł II (4.06.1979 r.) Z biegiem lat okazało się, że powstająca świątynia może służyć licznie zasiedlającym okolice mieszkańcom, a jej położenie na krańcu parafii św. Andrzeja Boboli przesądziło o decyzji ustanowienia tu nowej wspólnoty parafialnej. Budowę tej świątyni prowadził i ją wyposażał ks. Zdzisław Hatlapa. Została ona uroczyście poświęcona (konsekrowana) przez czwartego biskupa częstochowskiego S. Nowaka 17.06.2001 r. Do ważniejszych inwestycji przeprowadzonych w kościele po 2000 r. należą, m.in.: tynkowanie wnętrza, położenie posadzki marmurowej, montaż sufitu nad nawą, jego elektryfikacja i nagłośnienie.

W 2012 r. proboszczem parafii został ks. kan. Sławomir Wojtysek. W tym okresie powstały nowe inwestycje parafialne, m. in. nowe organy. Powstała strona internetowa parafii. Parafia przeżywała tak ważne wydarzenia jak m.in. wprowadzenie relikwii krwi św. Jana Pawła II.

 

Proboszczowie parafii:

Ks. prał. Zdzisław Hatlapa (1997-2012)

Ks. kan. Sławomir Wojtysek ( 2012 – 2023)

Ks. Szymon Stępniak (od 1 lipca 2023, administrator)

 

Kapłani pochodzący z naszej parafii:

1 .O. Grzegorz Cyryl Motyl OSPPE – 1992

2. Ks. Roman Pisarek – 1995

3. Ks. Marek Siwek SDB – 1996

4. Ks. Sławomir Berdys – 2010

 

5. Ks. Łukasz Połacik 2011

 

6. Ks. Adam Kępka 2017

 

7. Ks. Kamil Bijata 2019

 

Wspólnoty i ruchy katolickie w naszej parafii:

  1.   Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci, lektorzy, Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii)
  2.   Żywy Różaniec
  3.   Wspólnota (Stowarzyszenie) Przenajdroższej Krwi Chrystusa / od 17 marca 2016 r./
  4.   Ruch Domowy Kościół /od 18 września 2019 r./

Zobacz KALENDARIUM DZIEJÓW PARAFII

 

Oprac. za archiczest.pl i informacje własne