Dla bierzmowanych

Informacje dotyczące kolejnych spotkań formacyjnych będą podane w najbliższym czasie.

Ks. prob. Sławomir Wojtysek