Dla bierzmowanych

W piątek, 11 lutego o godz. 17.00 spotkanie formacyjne dla wszystkich grup przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.

 Ks. prob. Sławomir Wojtysek