Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

Wspólnota modlitewna –
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

Historia Stowarzyszenia Krwi Chrystusa przy parafii
pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego 

W marcu 2016 roku w Parafii Św. Brata Alberta Chmielowskiego Częstochowie
miało miejsce powołanie pierwszych trzech grup modlitewnych Stowarzyszenia
Krwi Chrystusa dzięki inicjatywie Siostry Krystyny Kusak ASC
(Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa).

Wzorem św. Kaspra del Bufalo (1786-1837) i św. Marii De Mattias (1805- 1866), którzy całe życie krzewili kult Najdroższej Krwi Jezusa, Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa zainspirowały utworzenie grup, które
w szczególny sposób pielęgnują kult Jezusa Ukrzyżowanego i jego Krwi. Założycielka Zgromadzenia
Sióstr była wielką Apostołką Jezusa Ukrzyżowanego i jego Krwi, głosiła miłosierdzie, zabiegała o pokój oraz jedność między ludźmi. Grupy modlitewne ku czci Krwi Chrystusa modlą się na tzw. „czerwonym różańcu”. 33 czerwone paciorki przypominają o tym, że całe życie Jezusa brało udział w zbawczej ofierze jego Krwi. W sposób medytacyjny powtarza się modlitwę Pańską, aby ofiarować się razem z Jezusem Ojcu Niebieskiemu dla zbawienia Świata.

 

 

 

 

Zjazd członków Stowarzyszenia Krwi Chrystusa z naszej Archidiecezji, 20 sierpnia 2023 r.

Spotkania grup Stowarzyszenia Krwi Chrystusa (SKC) odbywają się raz w
miesiącu – w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Odmawiana jest wspólnie
modlitwa różańcowa i Litania do Przenajdroższej Krwi Chrystusa oraz wymieniane
są tajemnice. Modlitwa kierowana jest w intencjach wyznaczonych na dany miesiąc.
W modlitwie polecany jest pokój na świecie, nasza Ojczyzna, parafia, kapłani,
rodziny i wszyscy potrzebujący wsparcia modlitewnego. Ks. Proboszcz odprawia
Mszę Świętą w intencji wspólnoty czcicieli Krwi Chrystusa ze szczególnym
uwzględnieniem solenizantów danego miesiąca będących członkami SKC.
Obecnie w Parafii Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie jest pięć
grup modlitewnych Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Wszystkich zainteresowanych
do wspólnej modlitwy, którzy pragną czcić Najdroższą Krew Pana naszego Jezusa
Chrystusa, przelaną za nasze grzechy dla naszego zbawienia, serdecznie
zapraszamy!

 

Anna Dygudaj – animatorka ASC Parafia Św. Brata Alberta Chmielowskiego
w Częstochowie

Główne treści zaczerpnięte z Kroniki SKC Archidiecezji Częstochowskiej Parafii
Św. Brata Alberta Chmielowskiego Częstochowie. 

Fotorelacja z sierpniowego spotkania Stowarzyszenia Krwi Chrystusa
z naszej Archidiecezji
20 sierpnia 2023 r.

 

ŻANIEC DO KRWI CHRYSTUSA 

 

Różaniec składa się z 7 tajemnic przelań Krwi Chrystusa.

 

 

Jak odmawiać różaniec do Przenajdroższej Krwi Chrystusa? 

Przy każdej z 6 tajemnic odmawia się 5 Ojcze nasz, a przy ostatniej siódmej tajemnicy 3 Ojcze nasz (razem 33 według wieku Pana Jezusa).
Na końcu każdej tajemnicy mówi się: Chwała Ojcu… oraz: Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA I
Pan Jezus przelał Krew w czasie obrzezania

„Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu Imię Jezus”

(Łk 2, 21)

5x Ojcze nasz… ;1x Chwała Ojcu…; Ciebie, Panie prosimy…

TAJEMNICA II

Pan Jezus przelał krew podczas modlitwy w Ogrójcu
„Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił,
a Jego pot stał się jako gęste krople Krwi sączące się na ziemię” (Łk 22, 44)
5x Ojcze nasz… ;1x Chwała Ojcu…; Ciebie, Panie prosimy…

TAJEMNICA III
Pan Jezus przelał krew podczas biczowania
„Wówczas uwolnił im Barabasza,

a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie” (Mt 27, 26)
5x Ojcze nasz… ;1x Chwała Ojcu…; Ciebie, Panie prosimy…

TAJEMNICA IV

Pan Jezus przelał krew w czasie cierniem koronowania
„Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę
i zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj Królu Żydowski” (Mk 15, 17-18)
5x Ojcze nasz… ;1x Chwała Ojcu…; Ciebie, Panie prosimy…

TAJEMNICA V
Pan Jezus przelał krew na drodze krzyżowej
„A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki,
które po hebrajsku nazywa się Golgota” (J 19, 17)
5x Ojcze nasz… ;1x Chwała Ojcu…; Ciebie, Panie prosimy…

TAJEMNICA VI
Pan Jezus przelał krew przy ukrzyżowaniu
„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem”.
Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił” (Łk 23, 33-34)
5x Ojcze nasz… ;1x Chwała Ojcu…; Ciebie, Panie prosimy…

TAJEMNICA VII

Pan Jezus przelał krew i wodę przy otwarciu boku włócznią
„Lecz kiedy podeszli do Jezusa, i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni,
tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda”

(J 19, 33-34)

3x Ojcze nasz… ;1x Chwała Ojcu…; Ciebie, Panie prosimy

Modlitwy do Krwi Chrystusa 

Litania do Krwi Chrystusa: https://www.youtube.com/watch?v=oKkdaWWr820

 

Litania do Św. Marii de Mattias: https://www.youtube.com/watch?v=ortjINozUEk