Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w naszej archidiecezji

Działalność ekumeniczna w archidiecezji częstochowskiej skierowana jest głównie do Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, która jest częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego.

W Częstochowie znajduje się parafia prawosławna ze świątynią pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, której przewodzi od 2021 r. nowy proboszcz ks. Marcin Bielawski, po śmierci niezapomnianego i wieloletniego proboszcza ks. mitrata Mirosława Drabiuka. Jest również parafia ewangelicko-augsburska, której proboszczem jest od 2011 r. ks. Adam Glajcar, krajowy ewangelicki kapelan strażaków, a także parafia polskokatolicka Matki Bożej Królowej Apostołów, z duszpasterzem ks. Szczepanem Rycharskim.

W Gniazdowie k. Koziegłów znajduje się starokatolicka parafia mariawitów, istniejąca od 1906 r. Jej proboszczem jest kapłan Michał Maria Fabian Wylazłowski. Natomiast w Kleszczowie jest parafia ewangelicko-reformowana, której administratorem jest ks. radca Krzysztof Michałek-Góral.

xmf