Jubileusz kapłaństwa pod wejrzeniem św. Brata Alberta

 

 

– Święty Brat Albert w swoim życiu ujrzał Mistrza, który rozmnożył chleb dla głodnych ludzi. Dlatego niósł miłość i dobro najbiedniejszym i był dla nich jak chleb – mówił 20 czerwca w homilii ks. Jan Napierała, salezjanin w kościele św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie-Kiedrzynie.

Mszy św. ku czi św. Brata Alberta przewodniczył ks. Marek Siwek, salezjanin, rodak z parafii, w koncelebrze z ks. Mariuszem Frukaczem, redaktorem Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Obaj kapłani dziękowali Bogu za 25 lat kapłaństwa. W liturgii wzięła udział schola z Parafii Wsola z diecezji radomskiej. Czytaj dalej Jubileusz kapłaństwa pod wejrzeniem św. Brata Alberta

Zbliża się 80. rocznica urodzin Biskupa Antoniego Długosza – list abp. Wacława Depo

 

 

Jego Ekscelencja

Ks. bp prof. dr hab. Antoni DŁUGOSZ

Częstochowa

 

„SERVIRE” – „SŁUŻYĆ”. Takie zawołanie wybrał sobie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Antoni Długosz z racji swej nominacji na biskupa pomocniczego Archidiecezji Częstochowskiej. W swym biskupim herbie umieścił zaś prosty, acz czytelny symbol: krzyż na otwartej dłoni. W tym krótkim słowie zawołania i prostym znaku w herbie streszcza się życie i posługa Księdza Biskupa, który 18 kwietnia br. będzie świętował swe 80. urodziny.

Już jako młody kapłan nasz Dostojny Jubilat dał się poznać jako gorliwy duszpasterz, a zwłaszcza jako charyzmatyczny katecheta. Łącząc swoje zamiłowanie do Słowa Bożego oraz do jego nauczania, uzyskał stopnie i tytuły naukowe, przez lata pracując także dydaktycznie jako profesor kilku uczelni. W centrum swego nauczania stawia Ksiądz Biskup doświadczenie miłości Boga, które staje się dla człowieka źródłem radości. Szczególną troską Jubilata były zawsze dzieci, do których głosi Słowo Boże szukając wciąż nowych metod i środków przekazu. Także i za pomocą mediów katechizuje najmłodszych w kraju i poza granicami. Swoją wiedzę przekazywał rzeszom katechetów, zarówno duchownym, osobom konsekrowanym i świeckim. Do dziś wielu korzysta z książek i różnorodnych pomocy naukowych autorstwa Księdza Biskupa, którymi pragnie „SŁUŻYĆ”, by wszyscy poznali Dobrego Boga. Ważnymi, choć mniej widocznymi przestrzeniami owej służby stały się dla Księdza Biskupa osoby potrzebujące i osoby specjalnej troski.

Czytaj dalej Zbliża się 80. rocznica urodzin Biskupa Antoniego Długosza – list abp. Wacława Depo

95 lat „Niedzieli”

Dzisiaj, dokładnie 95 lat temu, na Wielkanoc, 4 kwietnia 1926 r., ukazał się pierwszy numer Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

Z tej racji papież Franciszek udzielił pracownikom, redaktorom i czytelnikom „Niedzieli” Apostolskiego Błogosławieństwa.

WYWIAD REDAKTORA NACZELNEGO „NIEDZIELI”

MATERIAŁ TV NIEDZIELI

Składamy najlepsze życzenia zespołowi redakcyjnemu „Niedzieli” z redaktorem naczelnym ks. Jarosławem Grabowskim i dziękujemy za służbę Kościołowi i wiernym w naszej parafii.

Ks. prob. Sławomir Wojtysek

Ks. prał. Zdzisław Hatlapa

60 lat kapłaństwa ks. prał. Zdzisława Hatlapy

 

Msza św. jubileuszowa odbyła się 29 czerwca br.

Treść życzeń wygłoszonych wobec Jubilata  przez przedstawiciela parafii:

„Czcigodny Jubilacie księże prałacie Zdzisławie !

W imieniu wspólnoty parafialnej św. Brata Alberta i św. Andrzeja Boboli – w których posługiwałeś przez ponad połowę lat swojego życia – dziękujemy Najwyższemu Bogu za dar Twojego powołania kapłańskiego i 60 lat niestrudzonej pracy w winnicy Pańskiej.

DOBRZE ŻE JESTEŚ. !

Tymi słowami zawsze witałeś nas kiedy przychodziliśmy do tej świątyni i radowałeś się z obecności każdego z nas. Obdarzałeś nas swoim uśmiechem, ciepłym spojrzeniem i uściskiem dłoni. Jak dobry ojciec. Nigdy nikogo nie odrzucałeś, ale napominałeś nas z miłością, kiedy błądziliśmy. Płakałeś z płaczącymi i cieszyłeś się z tymi, którzy się radowali. Dawałeś to co miałeś potrzebującym, czasami dla wsparcia wystarczała sama Twoja obecność.

Niemało zdrowia i sił straciłeś przy wznoszeniu tej pięknej świątyni, w minionych trudnych czasach, kiedy niczego nie było.

Czytaj dalej 60 lat kapłaństwa ks. prał. Zdzisława Hatlapy

29 czerwca 2020 – 60 lat kapłaństwa ks. prał. Zdzisława Hatlapy

 

/fot. B.M.Sztajner/Niedziela/

Msza św. jubileuszowa odbędzie się 29 czerwca o godz. 18.00

Zapraszam do wspólnej modlitwy

Ks. prob. Sławomir Wojtysek

 

Ks. prał. Zdzisław Hatlapa święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1960 r. z rąk bp. Zdzisława Golińskiego. W 1978 r. został administratorem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Częstochowie. W latach 1997-2012 był pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii (oraz budowniczym świątyni) pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego, wydzielonej z macierzystej parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kiedrzynie. Po konsekracji kościoła w 2001 r. Ojciec Święty Jan Paweł II nadał mu godność prałata. Laureat nagrody „Mater Verbi” (2009). Ks. Hatlapa był dyrektorem Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej Archidiecezji Częstochowskiej.