Nasza pielgrzymka

W sobotę, 21 maja pielgrzymowaliśmy do Miechowa, Zabawy i Wał-Rudy. Pielgrzymka nasza wpisała się w duchowe przygotowanie do 25. rocznicy erygowania naszej parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego przez abp. Stanisława Nowaka, 13 lipca 1997 r.

Wielki duchowym przeżyciem było nawiedzenie „Polskiej Jerozolimy” w Miechowie i Msza św. w kaplicy Grobu Pana Jezusa.

W Miechowie, w Bazylice Grobu Bożego głównym punktem pielgrzymki była Msza św. w kaplicy Grobu Bożego. Przed Mszą św. po „polskiej Jerozolimie” pielgrzymów oprowadziła s. Daria ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Mszy św. w kaplicy Bożego Grobu przewodniczył ks. Sławomir Wojtysek, proboszcz parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie, a homilię wygłosił ks. Mariusz Frukacz, redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

W homilii wskazał na tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa – Już nigdy żaden grób nie pozostanie zamknięty – podkreślił i za św. Augustynem powiedział, że „wiarą chrześcijan jest zmartwychwstanie Chrystusa”.
– Nasze życie powinno być paschalne. Powinniśmy żyć zmartwychwstaniem Chrystusa, gdy na naszych oczach świat coraz bardziej pogrąża się w mrokach – zaapelował ks. Frukacz.

W kaplicy Bożego Grobu znajduje się najstarsza w świecie replika Grobu Chrystusa w Jerozolimie. Kościół miechowski z został zbudowany na złożonej przez pobożnego rycerza Jaksę autentycznej ziemi z góry Golgoty, przywiezionej w workach w 1163 r. do Miechowa. Do tego miejsca pielgrzymowali święci, m.in. Jan Kanty i wielokrotnie kard. Karol Wojtyła.

Kolejnym punktem naszego pielgrzymowania była Zabawa i Wał-Ruda, miejsca związane z życiem i męczeńską śmiercią bł. Karoliny Kózkówny.

Parafię św. Brata Alberta Chmielowskiego erygował abp Stanisław Nowak 13 lipca 1997 r. wydzielając jej teren z parafii św. Andrzeja Boboli.

Dziękujemy firmie OSK Rychlik z Wielunia

Relacja na PORTALU NIEDZIELI

Tekst: Marian Banasik

Foto: Archiwum parafii