Życzenia na Boże Narodzenie 2019 r.

[fot. Bożena Sztajner/Niedziela]

Drodzy Parafianie!

„Ewangelia życia znajduje się w samym centrum orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur. Gdy zajaśniała jutrzenka zbawienia, wieść o narodzinach Dziecka została ogłoszona jako radosna nowina: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk, 2,10-11). Źródłem tej „wielkiej radości” jest oczywiście przyjście na świat Zbawiciela, ale Boże Narodzenie objawiło również głęboki sens ludzkich narodzin i ukazuje, że radość mesjańska jest fundamentem i wypełnieniem tej radości, jaką przynosi każde dziecko przychodzące na świat”.

Powyższe słowa św. Jana Pawła II w encyklice Evangelium Vitae są wciąż aktualne. Ceńmy własne życie, uczmy tego młodych, brońmy życia poczętego. W innym miejscu Jan Paweł II podkreśla, że uznanie tego prawa stanowi fundament współżycia między ludźmi. Stąd żarliwy apel, by szanować, bronić, miłować życie i służyć życiu – każdemu życiu.

Tylko na tej drodze jesteśmy w stanie odnaleźć sprawiedliwość, prawdziwą wolność, pokój i szczęście. To najbardziej cenimy sobie i takie życzenia kierujemy do Was.

Drodzy Parafianie, obejmując Was życzliwością, pochylamy się w modlitwie przed Bożą Dzieciną.

Ks. Sławomir Wojtysek – Proboszcz
Ks. Zdzisław Hatlapa – senior