Postępować w rozumieniu tajemnicy Chrystusa – List Arcybiskupa Wacława Depo na I Niedzielę Wielkiego Postu

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka.

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy czterdziestodniową pielgrzymkę wiary ku Chrystusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu odczytując przesłanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Czerpiąc zaś z bogatego nauczania Jana Pawła II w Liście apostolskim Tertio Millenio Adveniente znajdujemy ważne podkreślenie: „w chrześcijaństwie czas ma podstawowe znaczenie. W czasie dokonuje się historia zbawienia, która swój zenit osiąga w tajemnicach Syna Bożego. W Nim, w Jezusie Chrystusie, czas staje się wymiarem Boga, który wieczny jest sam w sobie. I z tego związku Boga z czasem rodzi się obowiązek uświęcania czasu poprzez odtwarzające Tajemnice Wcielenia i Odkupienia”. (TMA 10)

1.     Światło Słowa Bożego

Na początku Wielkiego Postu, liturgia Kościoła kieruje do nas Słowo Boże o tajemnicy stworzenia i grzechu pierwszych rodziców. Taktyka kusiciela była i jest zawsze zwrócona ku zwątpieniu w miłość stwórczą Boga, który „uczynił człowieka: mężczyzną i niewiastą na swój obraz i podobieństwo” (Rdz 1, 27). Pokusa „ojca kłamstwa”: „będziecie jako bogowie”, cóż oznacza?: nie słuchajcie Go, bo nie będziecie Go więcej potrzebować. Sami będziecie decydować o granicach dobra i zła. Nie potrzebujemy się przekonywać, że jest to wciąż aktualna pokusa każdego człowieka. Tekst z Księgi Rodzaju rozważamy dzisiaj w kontekście jeszcze większej tajemnicy, jaką jest wejście w ludzką historię Syna Bożego, w pełnię naszego człowieczeństwa. Mówi o tym wyraźnie przekaz Ewangelii św. Łukasza podkreślający: powrót Jezusa znad Jordanu w mocy Ducha Świętego, czterdziestodniowy pobyt na pustyni i kuszenie przez diabła (por. 4,1). Jezus Chrystus przeżył naszą ludzką egzystencję wraz ze wszystkimi konsekwencjami aż po śmierć krzyżową na Golgocie, przynosząc nam „łaskę usprawiedliwienia ze wszystkich grzechów” (por. Rz 5,16). Wraz ze świętym Pawłem Apostołem z jego Listu do Rzymian pytamy: „cóż nam mówi Pismo? Słowo idące od Boga jest blisko Ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych – osiągniesz zbawienie” (10, 8-9). Dlatego Kościół z Ewangelią w ręku i na ustach, sprawując sakramenty Pojednania i Eucharystii wzywa nas w dzisiejszej kolekcie mszalnej: „abyśmy wsparci łaską Bożą, przez doroczne ćwiczenia wielkopostne, postępowali w tajemnicy Chrystusa i prowadzili święte życie”. Na co dzień doświadczamy bowiem różnych wyzwań, które dowodzą, ze modlitwa Psalmu 51 jest odpowiednią modlitwą na wszystkie czasy, a szczególnie na czas Wielkiego Postu: „zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej (…), uznaję bowiem nieprawość swoją i grzech mój jest zawsze przede mną, Stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha…. W głębi serca naucz mnie mądrości”. Potwierdzamy, że nasze czasy potrzebują chrześcijan żyjących prawdą o sobie, mocnych wiarą w żywego Boga i wychowanych w trudnej szkole Ewangelii Chrystusa i wierności Jego Kościołowi. Czytaj dalej Postępować w rozumieniu tajemnicy Chrystusa – List Arcybiskupa Wacława Depo na I Niedzielę Wielkiego Postu

Bp Bronakowski na Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu: Budowanie trzeźwości to zadanie ciągle aktualne

 

POSŁANI + TRZEŹWI + WOLNI

Słowo Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

i Osób Uzależnionych na 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (27 II – 5 III 2022)

Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę” – to hasło, które w roku 2022 będzie nas inspirowało i mobilizowało do pracy w apostolstwie trzeźwości, a także w duszpasterstwie osób uzależnionych i ich współcierpiących rodzin.

Każdy z nas, jako uczeń Jezusa Chrystusa, jest posłany przez Boga do swoich bliskich i do wszystkich ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień: w domu, w parafii, w miejscu pracy, w środowisku, w którym żyjemy. Miłość bliźniego oznacza, że nie pozostajemy bierni w obliczu tego, co dzieje się wokół nas. Bóg do tego stopnia nas kocha, że o każdego z nas troszczy się bardziej niż o swój własny los. To dlatego oddał za nas życie na krzyżu i pozostał w Eucharystii, by nas wspierać w czynieniu dobra i pomagać nam w pokonywaniu naszych słabości, grzechów, lęków, zobojętnienia na to, co dzieje się z ludźmi, których spotykamy. Uczeń Jezusa to ktoś, komu los poszczególnych ludzi, rodzin i całego narodu leży na sercu. Miłość Boga i bliźniego przynagla nas do codziennej troski o tych, których kochamy.

W sytuacji coraz większego zagrożenia nadużywaniem alkoholu i alkoholizmem, a także innymi nałogami, jesteśmy posłani przez Chrystusa, żeby odnawiać i przemieniać na lepsze oblicze naszej Ojczyzny, żeby Polska miała oblicze trzeźwego narodu. Odpowiedzialnie i odważnie podjąć nasze posłannictwo, to stawać się ludźmi aktywnymi, zaangażowanymi, wytrwale działającymi na rzecz dobra wspólnego. Bóg dał nam oczy po to, żeby uważnie przyglądać się rzeczywistości i wyciągać z niej wnioski. Pijaństwo i uzależnienie od alkoholu to prawdziwa pandemia i źródło dramatu kilku milionów polskich rodzin i kilkunastu milionów Polaków. Kto kocha, ten działa. Potrzebny jest nasz dobry przykład i nasza modlitwa. Potrzebny jest nasz dar abstynencji i dar abstynencji wielu innych ludzi. Potrzebne jest nasze zaangażowanie na rzecz solidnego wychowania samych siebie i naszych bliskich oraz tych, na których mamy jakiś wpływ. Potrzebne jest aktywne interesowanie się ustawodawstwem i egzekwowaniem obowiązującego prawa z zakresu wychowania w trzeźwości i rozwiązywania problemów alkoholowych. Potrzebne jest nasze uważne patrzenie na to, co czynią i jakie decyzje podejmują samorządowcy, przedstawiciele rządu, poszczególni parlamentarzyści, politycy, celebryci, czy też media. Czytaj dalej Bp Bronakowski na Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu: Budowanie trzeźwości to zadanie ciągle aktualne

Zbiórka ofiar na pomoc Ukrainie

Jako wspólnota parafialna, wraz z całym Kościołem w naszej Ojczyźnie, wyrażamy solidarność ze wszystkimi Ukraińcami, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, zapewniając ich o naszej bliskości, modlitwie oraz gotowości do pomocy. Czynimy to modlitewnie podczas mszy świętych. Ofiary zbierane dzisiaj (27 lutego) do puszek po każdej Mszy św. oraz w Środę Popielcową będą przeznaczone na rzecz wszystkich, którzy doświadczają działań wojennych.

Ks. prob. Sławomir Wojtysek

Apel Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, z prośbą o pomoc wiernym Archidiecezji Lwowskiej w związku z konfliktem na Ukrainie

Drodzy Siostry i Bracia, Wierni Archidiecezji Częstochowskiej,

 

wczoraj w godzinach wieczornych, Arcybiskup Mieczysław MOKRZYCKI, Metropolita Lwowski, zwrócił się do mnie w rozmowie telefonicznej, z prośbą o pomoc dla wiernych Archidiecezji Lwowskiej w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

W odpowiedzi na tę prośbę informuję, że Towarzystwo Patriotyczne Kresy, które działa przy parafii pw. Św. Wojciecha BM w Częstochowie, natychmiast podjęło inicjatywę zorganizowania zbiórki żywności długoterminowej (cukier, mąka, makaron, kasza, olej, konserwy, dania w słoiku itp.) oraz artykułów chemicznych i higieny osobistej.

Zwracam się do Was, Drodzy Księża i Wierni Archidiecezji Częstochowskiej, aby wyrazem naszej solidarności z ofiarami tego konfliktu, obok modlitwy, były konkretne czyny miłosierdzia i dlatego zachęcam do włączenia się w tę akcję, abyśmy wspólnie mogli pomóc naszym Siostrom i Braciom Archidiecezji Lwowskiej, którzy z lękiem patrzą na rozwój sytuacji na Ukrainie.

Dary można przynosić do siedziby Towarzystwa Patriotycznego Kresy (kościół pw. Św. Wojciecha BM w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 59) od najbliższego poniedziałku, tj. od 28 lutego br., w godzinach od 8.00 do 18.00, a szczegółowe informacje można uzyskać wchodząc na stronę: www.tp.kresy.pl

Wszystkich ludzi o sercu pełnym miłosierdzia otwartym na bliźnich, organizatorów oraz ofiary tego straszliwego konfliktu zawierzam opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, i wstawiennictwu Świętych Cyryla i Metodego, Patronów Europy, i z serca błogosławię.

Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Częstochowa, dn. 25 lutego 2022 r.
L. dz. 290/4.1.1/2022

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

DOKUMENT DO POBRANIA

Info: archiczest.pl

Nasza podstrona „Trudne pytania o wiarę” zwiększyła się o kolejne nowe pytania i odpowiedzi

 

Skoro Bóg jest samym Dobrem, to skąd się wzięło zło?

Czy modlitwa własnymi słowami może zastąpić pacierz?

Jak dziękować Bogu, skoro dookoła tyle cierpień?

Po co się modlić, skoro Bóg wie, co się stanie?

Czy wystarczy być dobrym człowiekiem, aby się zbawić?

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była „ważna”?

Na te inne pytania znajdziemy odpowiedź w naszej podstronie „Trudne pytania o wiarę”.  TUTAJ

Zapraszam i zachęcam do czytania.

Ks. prob. Sławomir Wojtysek

Różaniec w intencji pokoju na Ukrainie

 

W dniu 21 lutego 2021 r. zostaliśmy poinformowani o tym, że Rosja uznała niepodległość separatystycznych republik Donieckiej oraz Ługańskiej na wschodzie Ukrainy. Natomiast dziś wczesnym rankiem, jak informowała agencja prasowa “Reuters”, rosyjskie czołgi oraz ciężki sprzęt wojskowy, został przetransportowany na terytorium samozwańczych republik, co jest naruszeniem granic Ukrainy. W świecie politycznym, gospodarczym, ekonomicznym oraz sportowym, podjęto liczne wysiłki zmierzające do wymuszenia poprzez sankcje, zakończenia działań wojennych, która już ma swoje pierwsze ofiary.

Pozostaje zatem pytanie o to, co my, jako katolickie stowarzyszenie wiernych świeckich, posługujące u Tronu Królowej Polski, możemy zrobić w tej materii? Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał nam w trakcie pielgrzymki na Jasną Górę, że: “Tutaj zawsze byliśmy wolni”.

Na Jasnej Górze rodziła się duchowa siła naszej Ojczyzny. Czerpiąc z tego daru, tak dziś potrzebnego nie tylko chrześcijanom na Ukrainie, ale wszystkim jej obywatelom, prosimy członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej o indywidualną lub wspólnotową pielgrzymkę na Jasną Górę w intencji pokoju na Ukrainie. Kto z Państwa nie może przybyć na Jasną Górę, proszony jest o modlitwę różańcową przed wizerunkiem Królowej Polski w domu, przez cały czas trwania konfliktu.

Mamy świadomość, że politycy innymi sposobami niż my angażują się w rozbrajanie militarnego konfliktu na Ukrainie. Dlatego my ze swej strony rozbrajamy “bombę” modlitwą, proponując osobom zabieganym jedną tajemnicę różańca każdego dnia. Tym którzy mają większą ilość czasu, jedną część różańca dziennie. Natomiast tym, którzy mogą poświęcić się najbardziej, proponujemy odmawianie wszystkich części różańca świętego.

Dołącz do akcji,

Udostępniaj w mediach społecznościowych,

Wspieraj i nade wszystko,

Módl się razem z nami.

 

Ks. Radosław Rychlik, asystent DIAK

Dr Artur Dąbrowski, prezes DIAK

Info: archiczest.pl

Kwesta na Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL z okazji XXX Światowego Dnia Chorego

 

13 lutego 2022 r. z okazji XXX Światowego Dnia Chorego, przy poparciu Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, w parafiach archidiecezji częstochowskiej zostanie przeprowadzona tradycyjna zbiórka ofiar do puszek dla niepełnosprawnych sierot społecznych, mieszkających w domach Katolickiego Ruchu Dobroczynnego „BETEL”. Za wszelką formę pomocy organizatorzy wyrażają serdeczną wdzięczność. W intencji wszystkich ofiarodawców i dobroczyńców zostanie odprawiona Msza św. na zakończenie czuwania na Jasnej Górze w piątek 11 lutego br. Do wspólnej modlitwy zapraszają duszpasterze ruchu „BETEL”.

Więcej informacji o Katolickim Ruchu dobroczynnym „BETEL” można znaleźć TUTAJ

Ks. Jacek Marciniec

Info: archiczest.pl