Pomoc dla Ukrainy w archidiecezji częstochowskiej

Trwamy w mobilizacji wszystkich sił i środków niosących pomoc poszkodowanym w wojnie na Ukrainie.

Ta pomoc jest potrzebna dzisiaj, będzie potrzebna jutro i pewnie jeszcze przez dłuższy czas. Nie ustawajmy więc, ale pomagajmy mądrze i w sposób zorganizowany. Pomagając razem, możemy więcej i lepiej. Prosimy o zaangażowanie parafie, wspólnoty, grupy i stowarzyszenia, osoby indywidualne i wszelkie podmioty kościelne.

Jak pomagać?

Modlitwa

Módlmy się o pokój na Ukrainie oraz za wszystkich poszkodowanych w tej wojnie, włączając tę intencję w każdą modlitwę powszechną podczas Mszy św., oraz w nabożeństwa (Drogi Krzyżowe, Gorzkie żale). Organizujmy adoracje Najświętszego Sakramentu. Zgodnie z prośbą Arcybiskupa Metropolity – śpiewajmy na Mszach św. suplikacje. Wszystkie wspólnoty i ruchy prosimy o nieustającą modlitwę w tej intencji.

Koordynacja

Wszelkie inicjatywy pomocowe, szczególnie zbiórki rzeczy, przyjmowanie uchodźców i inne koordynujmy z utworzonym w Częstochowie specjalnym biurem koordynacyjnym – Centrum Kryzysowym Pomocy Ukrainie, Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44 (wejście od ul. Piotrkowskiej), tel. +48 506 394 592, e-mail: ukraina@caritas.czest.pl .

Biuro udziela wszelkich informacji w języku polskim i ukraińskim. Pracuje przez całą dobę. Organizując pomoc nawet własnymi środkami i kontaktami, zgłaszajcie to do centrum kryzysowego. Tam też na bieżąco można się dowiedzieć o konkretnych potrzebach – potrzebnych miejscach noclegowych, zbieranych rzeczach i innej potrzebnej pomocy. Wszelkie kontakty z osobami z Ukrainy i przyjmowanie ich w parafiach zgłaszajmy w tym Centrum. Pomoc będzie potrzebna dłuższy czas i trzeba ją dobrze skoordynować.

Dach nad głową

Zachęcamy do zgłaszania przygotowanych miejsc noclegowych – plebani, mieszkań i domów – do Centrum Kryzysowego Pomocy Ukrainie. Pamiętajmy, że nie chodzi tu tylko o kilka noclegów, ale o pełne zamieszkanie uchodźców na czas nieokreślony – z zapewnieniem wszystkiego, co jest potrzebne do godziwego i spokojnego życia. Jasna Góra i archidiecezja otworzyły już swoje domy pielgrzyma i domy rekolekcyjne. Jeśli będzie taka potrzeba, pomyślmy o wolnych mieszkaniach na plebaniach i w budynkach parafialnych. Przyjmujmy jednak uchodźców z Ukrainy w ścisłym kontakcie z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i centrum kryzysowym – pozwoli nam to monitorować sytuację i zapewnić ewentualną pomoc medyczną, wychowawczą czy psychologiczną.

Zbiórki pieniężne

Mimo wyznaczonych dni na zbiórki ofiar pieniężnych w konkretne niedziele i święta na terenie całej archidiecezji stwórzmy stałą możliwość dokonywania takich wpłat. Zebrane środki w parafiach i innych wspólnotach przesyłamy na konto Caritas Archidiecezji Częstochowskiej: 52 1020 1664 0000 3802 0463 6892.

Informujmy na bieżąco naszych wiernych o zebranych środkach i o dokonanych przelewach na konto Caritas. Zachęcajmy do dokonywania wpłat poprzez ogłoszenia w świątyniach i na stronach internetowych parafii.

Zbiórki rzeczy

W archidiecezji wiele parafii i instytucji kościelnych organizuje zbiórki rzeczy dla poszkodowanych w wojnie na Ukrainie. Zbierajmy rzeczy, które są naprawdę potrzebne w danym czasie. W miarę możliwości organizujmy te zbiórki w lokalnych ośrodkach. Nie magazynujmy ich jednak u siebie, ale z mniejszych miejsc przewoźmy do dużych magazynów. Centrum logistyczne dystrybucji darów prowadzi Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Potrzebne są w zasadzie wszystkie rzeczy oprócz odzieży i krótkoterminowej żywności.

Odradzamy prywatny transport zebranych rzeczy na granicę lub na teren Ukrainy (z wyjątkiem tych, którzy zbiórki prowadzą w ramach ogólnych akcji prowadzonych przez podmioty spoza archidiecezji częstochowskiej). Duże transporty rzeczy na Ukrainę przygotowuje Caritas Archidiecezji Częstochowskiej we współpracy z różnymi organizacjami kościelnymi, samorządowymi i państwowymi.

Wszystkim dziękujemy za otwarte serca i razem łączymy się we wspólnej modlitwie, prosząc Boga o rychły pokój na Ukrainie i zawierzając wszystkich cierpiących z powodu wojny opiece Matki Bożej Częstochowskiej.

Bp Andrzej Przybylski

Wikariusz generalny, moderator Kurii Metropolitalnej w Częstochowie

Info: archiczest.pl, niedziela.pl