Relacja z pielgrzymki do Wrocławia i Legnicy

Parafia zorganizowała 20 maja br. autokarową Pielgrzymkę do Wrocławia i Legnicy.

Relacja na PORTALU NIEDZIELI

W programie pielgrzymki znalazły się, we Wrocławiu: zwiedzanie Ostrowa Tumskiego, Katedry św. Jana Chrzciciela, Ogrodu Japońskiego, Panoramy Racławickiej, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

 

 

 

 

 

W Legnicy nawiedzenie kościoła Cudu Eucharystycznego (w sanktuarium św. Jacka). Uczestnictwo w Eucharystii oraz w nabożeństwie ku czci św. Serapiona, ojca pustyni. Sobotnie nabożeństwo rozpoczęło się modlitwą, w trakcie której wierni mogli zanosić swoje prośby za pośrednictwem św. Serapiona. Kapłani namaszczali czoła i ręce wiernych olejem św. Serapiona, który przyjęty z wiarą mógł przynieść im uzdrowienie.

Ks. Andrzej Ziombra, proboszcz parafii w spotkaniu z pielgrzymami wskazał na realną i cielesną obecność Chrystusa w Eucharystii. – Taki cud jak ten w Legnicy może wydarzyć się również w waszej parafii, ale przecież Jezus jest z wami każdego dnia, podczas każdej Eucharystii. Trzeba mieć wiarę w obecność Chrystusa. W komunii świętej Jezus jednoczy się z nami – mówił ks. Ziombra.

Podkreślił również jak ważne jest godne i z pełnym szacunkiem przyjmowanie Jezusa w komunii świętej.

Św. Serapion

fot. https://pl.wikipedia.org/wiki/Serapion_z_Thmuis#/media/Plik:S%C3%A3o_Serapi%C3%A3o.jpg

Mnich, który żył w IV w. i zanim został biskupem Thmuis w dolnym Egipcie, był mnichem i praktykował ascezę. Ten przyjaciel św. Atanazego Wielkiego, a uczeń św. Antoniego Opata zaliczany jest do tzw. ojców egipskich, ojców pustyni. Jako hierarcha zasłynął przede wszystkim zaciekła walką z herezją arianizmu, za co spotkały go przykre konsekwencje.

Info: xmf

Zdjęcia: archiwum parafii

 

Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Wrocławia i Legnicy, 20 maja 2023 r.

 

Nasza Parafia organizuje autokarową Pielgrzymkę dn. 20 maja 2023 r. do Wrocławia i Legnicy.

Program we Wrocławiu: zwiedzanie Ostrowa Tumskiego, Katedry św. Jana Chrzciciela, Ogrodu Japońskiego, Panoramy Racławickiej, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

W Legnicy nawiedzenie kościoła Cudu Eucharystycznego. Uczestnictwo w Eucharystii.

W programie obiad.

Koszt wyjazdu 220 zł. / w tym autokar, bilety wstępu do wszystkich miejsc, obiad, ubezpieczenie, przewodnik /.
Zapisy w zakrystii bądź w kancelarii do 14 maja. Zapraszamy.

Ks prob. Sławomir Wojtysek

Pielgrzymka Stowarzyszenia Przenajdroższej Krwi Chrystusa.

Pytanie o zbawienie jest jednym z najważniejszych pytań, które musimy sobie stawiać każdego dnia – mówił 21 sierpnia w homilii ks. Mariusz Frukacz, redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”, w kościele św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie-Kiedrzynie z racji 156. rocznicy narodzin dla nieba św. Marii De Mattias, założycielki Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa.

Uroczystości połączone były z pielgrzymką członków Stowarzyszenia Przenajdroższej Krwi Chrystusa.

Mszy św. przewodniczył ks. Sławomir Wojtysek, proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie. – To szczególny czas łaski dla nas. Musimy każdego dnia wpatrywać się z wiarą w Krew Chrystusa – mówił na początku Mszy św. ks. Sławomir Wojtysek.

Na uroczystości przybyli członkowie Stowarzyszenia Przenajdroższej Krwi Chrystusa m. in. z Częstochowy, Wierzchowiska, Woli Hankowskiej, Lubojny, Żarek.

– Jako czciciele Przenajdroższej Krwi Chrystusa powinniśmy uświadomić sobie jak wielką cenę Chrystus zapłacił za nasze odkupienie. Odkupienia człowieka Jezus dokonał przelewając na krzyżu krew. Każdy z nas został odkupiony Krwią Chrystusa – mówił w homilii ks. Frukacz i za kard. Karolem Wojtyła duchowny pytał, czy dzieło odkupienia pociąga mnie bardziej, niż każde inne dzieło na tym świecie?.

Komentując czytania mszalne podkreślił, że zbawienie ma wymiar powszechny. – Nie otrzymuje się zbawienia na mocy przywileju. Nie wystarczy powiedzieć „jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś” – komentował kapłan.

– Wiara nie może nam spowszednieć. Trzeba podjąć wysiłek i trud każdego dnia, aby nasza bliskość z Panem była trwała i głęboka. Trzeba przejść przez ciasne drzwi. Wiara nie oznacza wygodnego życia, to trud wzrastania w przyjaźni z Bogiem – kontynuował redaktor „Niedzieli”.

– Ewangeliczne ciasne drzwi oznaczają raczej tracenie niż gromadzenie. To, co gromadzimy w życiu doczesnym, dobra materialne, zaszczyty, sława, prestiż, to jest zbędny bagaż i utrudni nam przejście przez ciasne drzwi do Królestwa Bożego – podkreślił.

Redaktor „Niedzieli” zacytował również słowa św. Augustyna: „Kto będzie zbawiony? Pan nasz, Jezus Chrystus, powiedział: Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego, który jest w niebie. (J 3, 13) Cóż więc powinni zrobić inni? Zjednoczyć się z Jego ciałem, aby być jednym Chrystusem, Który zstąpił i wstąpił. Zstąpił jako Głowa, wstępuje wraz z ciałem. Przyodział się w swój Kościół, który postawił przed sobą, bez zmazy i skazy. Zatem tylko On jeden wstępuje. Ale i my, jeśli staniemy się Jego członkami. Wtedy również razem z nami będzie tylko jeden i zawsze jeden. Jednością będziemy złączeni z Jednym i tylko ci nie wstąpią wraz z Nim do nieba, którzy nie chcą być z Nim kimś jednym”.

Następnie komentując słowa „kogo miłuje Pan, tego karci” z listu do Hebrajczyków kapłan podkreślił, że „Bóg jest naszym Wychowawcą. Czasem karci nas, aby nas doprowadzić do świętości. Św. Augustyn w swoich „Wyznaniach” napisał o tym, że Bóg Go wychował przez swoje księgi”. – Droga do zbawienia to pozwolić się wychowywać przez Boga – dodał ks. Frukacz.

Przed Mszą św. uczestnicy uroczystości uczestniczyli w modlitwie Koronki do Przenajdroższej Krwi Chrystusa oraz wysłuchali konferencji s. Tatiany Studentowej ASC nt. „Najświętsza Maria Panna w życiu św. Marii De Mattias” oraz zobaczyli spektakl teatralny pt. „Pastuszkowie Matki Bożej” w reżyserii Danuty Gołdon-Legler, w wykonaniu Teatru William-Es.

Założycielka Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa św. Maria De Mattias (1805-1866) przy współudziale św. Kaspra del Bufalo założyła zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa 4 marca 1834 r. w Acuto we Włoszech. Głównym celem życia i działalności sióstr jest kult Męki Pańskiej i adoracja Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

Ks. mf

Tekst na Portalu Niedzieli TUTAJ

Depesza w KAI TUTAJ

Fot. S. dr Gabriela Janikula – Adoratorka Krwi Chrystusa

Pielgrzymka naszej parafii na Nowennę NMP Częstochowskiej – 22 sierpnia

W środę / 17.08./ rozpoczęcie Nowenny przed Uroczystością N.M.Panny Częstochowskiej. Natomiast 22.08. czyli w następny poniedziałek przypada nasz udział w tej Uroczystości o godz.18.30.W tym roku pragniemy pielgrzymować we wspólnocie pieszo. Wyjście z kościoła o godz.16.45. Zapraszamy dzieci z rodzicami, młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania, wszystkich pragnących uczcić Matkę Bożą Częstochowską. Zabierzmy ze sobą śpiewniki, różaniec.

Ks. prob. Sławomir Wojtysek

Pielgrzymka Wspólnot Stowarzyszenia Krwi Chrystusa – 21 sierpnia

 

W następną niedzielę /21.08./ o godz. 15.30 rozpocznie się Pielgrzymka Wspólnot Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

O godz. 15.35 konferencja s. Tatiany Studentowej ASC nt.”Najświętsza Maria Panna w życiu św. Marii De Mattias”.

O godz.16.00 spektakl teatralny pt.”Matka Boska Fatimska w reżyserii DanutyGołdon-Legler.

O godz.16.30 Koronka do Krwi Chrystusa.

O godz. 17.00 uroczysta Msza św. koncelebrowana z racji obchodów 156 rocznicy narodzin dla nieba św. Marii De Mattias pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Sławomira Wojtyska. Po Mszy św. wspólna Agapa.

Serdecznie zapraszamy.

Nasza pielgrzymka

W sobotę, 21 maja pielgrzymowaliśmy do Miechowa, Zabawy i Wał-Rudy. Pielgrzymka nasza wpisała się w duchowe przygotowanie do 25. rocznicy erygowania naszej parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego przez abp. Stanisława Nowaka, 13 lipca 1997 r.

Wielki duchowym przeżyciem było nawiedzenie „Polskiej Jerozolimy” w Miechowie i Msza św. w kaplicy Grobu Pana Jezusa.

W Miechowie, w Bazylice Grobu Bożego głównym punktem pielgrzymki była Msza św. w kaplicy Grobu Bożego. Przed Mszą św. po „polskiej Jerozolimie” pielgrzymów oprowadziła s. Daria ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Mszy św. w kaplicy Bożego Grobu przewodniczył ks. Sławomir Wojtysek, proboszcz parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie, a homilię wygłosił ks. Mariusz Frukacz, redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

W homilii wskazał na tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa – Już nigdy żaden grób nie pozostanie zamknięty – podkreślił i za św. Augustynem powiedział, że „wiarą chrześcijan jest zmartwychwstanie Chrystusa”.
– Nasze życie powinno być paschalne. Powinniśmy żyć zmartwychwstaniem Chrystusa, gdy na naszych oczach świat coraz bardziej pogrąża się w mrokach – zaapelował ks. Frukacz.

W kaplicy Bożego Grobu znajduje się najstarsza w świecie replika Grobu Chrystusa w Jerozolimie. Kościół miechowski z został zbudowany na złożonej przez pobożnego rycerza Jaksę autentycznej ziemi z góry Golgoty, przywiezionej w workach w 1163 r. do Miechowa. Do tego miejsca pielgrzymowali święci, m.in. Jan Kanty i wielokrotnie kard. Karol Wojtyła.

Kolejnym punktem naszego pielgrzymowania była Zabawa i Wał-Ruda, miejsca związane z życiem i męczeńską śmiercią bł. Karoliny Kózkówny.

Parafię św. Brata Alberta Chmielowskiego erygował abp Stanisław Nowak 13 lipca 1997 r. wydzielając jej teren z parafii św. Andrzeja Boboli.

Dziękujemy firmie OSK Rychlik z Wielunia

Relacja na PORTALU NIEDZIELI

Tekst: Marian Banasik

Foto: Archiwum parafii

Pielgrzymka Wspólnot Stowarzyszenia Krwi Chrystusa

 

22 sierpnia w parafii św. Brata Alberta w Częstochowie – Kiedrzynie odbyła się pielgrzymka Wspólnot Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

Mszy św. przewodniczył ks. Sławomir Wojtysek, proboszcz parafii. Koncelebrowali: ks. Daniel Mokwa, prowincjał Misjonarzy Krwi Chrystusa i ks. Jan Skibiński, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie.

– Kto żyje Eucharystią żyje duchowością Krwi Chrystusa – mówił w homilii ks. Mokwa.

Prowincjał Misjonarzy Krwi Chrystusa podkreślił, że „duchowość Krwi Chrystusa jest duchowością paschalną”.

Uczestnicy pielgrzymki wysłuchali prelekcji nt.: Testament duchowy św. Marii de Mattias, którą wygłosiła s. dr Tatiana Studentowa, adoratorka Krwi Chrystusa.

W tym roku ważnym punktem pielgrzymki był spektakl pt. Maria od Najświętszego Krzyża, który przybliżył postać św. Marii de Mattias, apostołki kultu Ukrzyżowanego i Jego Krwi. Reżyser spektaklu Danuta Gołdon -Legler pokazała drogę do świętości Marii de Mattias, jej zmaganie się ze swoimi słabościami i przeciwnościami, które pojawiły się gdy głosiła słowo Boże i rozwijała kult Najświętszej Krwi Chrystusa. Muzykę do spektaklu przygotował Georges Gondard (Francja). Wystąpili: Danuta Gołdon-Legler, Damian Jankowski, Piotr Flisowski, Robert Terenda, Karolina Wolańska, Julia Kamińska.

W pielgrzymce wzięli udział: siostry adoratorki Krwi Chrystusa, brat Leonard Wąsik oraz czciciele Krwi Chrystusa z: Chorzowa, Bychawy, Borowna, Woli Hankowskiej, Wierzchowiska, Rybnej, Lubojny, Działoszyna oraz z parafii częstochowskich: św. Brata Alberta, św. Faustyny, św. Zygmunta, św. Kaspra del Bufalo, św. Andrzeja Boboli, Narodzenia Pańskiego, św. Kazimierza, Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej.

Założycielka Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa św. Maria De Mattias (1805-1866) przy współudziale św. Kaspra del Bufalo założyła zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa 4 marca 1834 r. w Acuto we Włoszech. Głównym celem życia i działalności sióstr jest kult Męki Pańskiej i adoracja Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

W Częstochowie – Kiedrzynie, Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa zamieszkały dnia 14 września 1961 roku angażując się w katechizację i pracę przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli. W 1969 roku do Kiedrzyna został przeniesiony z Lwówka Śląskiego nowicjat. Od tamtej pory dom ten stał się miejscem formacji kandydatek, postulantek i nowicjuszek.

Marian Banasik/Niedziela

fot. Tomasz Nita

Fotorelacja na Portalu Niedzieli TUTAJ

22 sierpnia – Pielgrzymka Wspólnot Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

O godz. 16.00 rozpocznie się Pielgrzymka Wspólnot Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. O godz.16.00 Koronka do Krwi Chrystusa. O godz.16.20 Spektakl pt. „Maria od Najświętszego Krzyża”. Przybliży nam postać Św. Marii de Mattias, apostołki kultu ukrzyżowanego i Jego Krwi. Reżyser pokazuje drogę do świętości Marii de Mattias, jej zmaganie się ze swoimi słabościami i przeciwnościami, które pojawiły się gdy głosiła słowo Boże i rozwijała kult Najświętszej Krwi Chrystusa.
Reżyseria i scenografia – Danuta Gołdon – Legler. Muzyka – Georges Gondard /Francja/.
O godz.17.00 Msza św.

Zapraszamy.

Pielgrzymka w Góry Izerskie w dniach 17-19. 06. 2021 r. /zapowiedź/

 

Pierwszy dzień: Świdnica, kościół Pokoju, Muzeum kupiectwa, katedra św. Stanisława i Wacława, rynek: Wałbrzych: Zamek Książ

Drugi dzień: Szklarska Poręba :Zakręt Śmierci, Wysoki Kamień, Świeradów, wjazd gondolą na Stóg Izerski, Zamek Czocha

Trzeci dzień: Wodospad Kamieńczyka, Leśna Huta, Muzeum Ziemi Juna, Wodospad Szklarski, Sztolnie Kowary.

Zapisy w zakrystii albo w kancelarii 10.06.2021 r.

Koszt 550 zł.

Zapraszam

ks. prob. Sławomir Wojtysek