Rekolekcje wielkopostne: 31 marca – 2 kwietnia 2023 r.

Program rekolekcji można pobrać TUTAJ

 

/fot. Krzysztof Świertok/Biuro Prasowe/JasnaGóraNews/

 

W tym roku naszym rekolekcjonistą jest o. Marian Waligóra- paulin.

O. Marian Waligóra pełnił funkcję przeora Jasnej Góry od 4 sierpnia 2014 r. do 26 maja 2020 r., czyli przez dwie, 3-letnie kadencje.

O. Marian Waligóra urodził się 2 października 1966 r. w Jędrzejowie, diec. kielecka. Po ukończeniu Technikum Leśnego w Zagnańsku, w 1987 roku wstąpił do Zakonu Paulinów. 18 czerwca 1994 roku, po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie na Skałce, otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął swą duszpasterska posługę – najpierw przez rok przebywając na Węgrzech, a potem, aż do chwili obecnej na Jasnej Górze, pełniąc m.in. posługę zastępcy kustosza Jasnej Góry. Z Węgrami jest nadal mocno związany przez posługę pielgrzymom z tego kraju, nie zapominając o historycznych – węgierskich korzeniach Zakonu Ojców Paulinów jak i samej Jasnej Góry. Włada językiem węgierskim.

Jego pasją są górskie wędrówki i fotografia. W 2010 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie czynna była wystawa fotografii o. Mariana Waligóry pt. „CHAMONIX. Wznoszę swe oczy ku górom…”. „Wysiłek zdobywania górskich szczytów i niesamowita nagroda za ich osiągnięcie w postaci ‚nieziemskich’ widoków – to zawsze było i jest dla mnie inspiracją na drodze ciągłego pogłębiania i ożywiania wiary. ‚Wznoszę swe oczy ku górom’, jak brzmią strofy Psalmu 121,1, bo wiem, że z wysokości, od Pana, przyjdzie mi pomoc” – mówił wówczas o swojej pasji o. Marian Waligóra.

Info: Biuro Prasowe/JasnaGóraNews

http://www.jasnagora.com/wypowiedzi_przeora/oMarianWaligora

 

Nabożeństwa Wielkiego Postu w naszej świątyni

W Wielkim Poście zapraszamy do rozważań Męki Pańskiej.

W każdy piątek będziemy odprawiać Drogę Krzyżową o godz.17.15 /w górnym kościele /.

W niedzielę o godz.16.30 będziemy odprawiać Gorzkie Żale.

Do udziału w tych nabożeństwach zapraszamy dzieci, młodzież i starszych oraz kandydatów do Bierzmowania.

Ks. prob. Sławomir Wojtysek

Nasza świątynia „Kościołem Stacyjnym” – 8 kwietnia, godz. 18.00

Po raz kolejny nasz kościół będzie „Kościołem Stacyjnym”.

Zapraszam na Mszę św. i wspólną modlitwę w piątek, 8 kwietnia o godz. 18.00. Będziemy się łączyć duchowo z Bazyliką Świętego Szczepana w Rzymie.

/Bazylika Św. Szczepana w Rzymie, fot. za https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Szczepana_w_Rzymie#/media/Plik:RomaSStefanoRotIngresso.JPG /

Ta bazylika to jeden z najstarszych kościołów chrześcijańskich w Rzymie (powstał w V wieku). Kościół został wybudowany na polecenie papieża Leona I. Konsekrował go prawdopodobnie papież Symplicjusz pomiędzy 468 a 483 rokiem. Świątynia ta była pierwszym kościołem w Rzymie zbudowanym na okrągłym planie wzorowanym na bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie.

Nasza świątynia była „Kościołem Stacyjnym”:

18 marca 2019 r. 

1 kwietnia 2020 r. – Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił abp senior Stanisław Nowak. /fot. Beata Pieczykura/Niedziela/

24 marca  2021 r. – wówczas celebrowana była również Msza św. w 100. rocznicę urodzin Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. /fot. Karol Porwich/Niedziela/

Ks. prob. Sławomir Wojtysek

Od starożytności w Rzymie istniała tradycja pielgrzymowania do kościołów miasta Rzymu w poszczególne dni Wielkiego Postu i Oktawy Wielkanocy. Tradycja ta związana z liturgią stacyjną pod przewodnictwem papieża odnowiona w XX wieku w Rzymie, od kilku lat jest przeszczepiana także do polskich diecezji. W Łodzi, Warszawie, Krakowie a od kilku lat także w Częstochowie wierni zaproszeni są do podjęcia pielgrzymowania do poszczególnych kościołów na terenie miasta, aby uczestniczyć w Mszy Świętej. Po raz pierwszy kościoły stacyjne w Częstochowie abp Wacław Depo ogłosił w 2019 r.

Postępować w rozumieniu tajemnicy Chrystusa – List Arcybiskupa Wacława Depo na I Niedzielę Wielkiego Postu

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka.

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy czterdziestodniową pielgrzymkę wiary ku Chrystusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu odczytując przesłanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Czerpiąc zaś z bogatego nauczania Jana Pawła II w Liście apostolskim Tertio Millenio Adveniente znajdujemy ważne podkreślenie: „w chrześcijaństwie czas ma podstawowe znaczenie. W czasie dokonuje się historia zbawienia, która swój zenit osiąga w tajemnicach Syna Bożego. W Nim, w Jezusie Chrystusie, czas staje się wymiarem Boga, który wieczny jest sam w sobie. I z tego związku Boga z czasem rodzi się obowiązek uświęcania czasu poprzez odtwarzające Tajemnice Wcielenia i Odkupienia”. (TMA 10)

1.     Światło Słowa Bożego

Na początku Wielkiego Postu, liturgia Kościoła kieruje do nas Słowo Boże o tajemnicy stworzenia i grzechu pierwszych rodziców. Taktyka kusiciela była i jest zawsze zwrócona ku zwątpieniu w miłość stwórczą Boga, który „uczynił człowieka: mężczyzną i niewiastą na swój obraz i podobieństwo” (Rdz 1, 27). Pokusa „ojca kłamstwa”: „będziecie jako bogowie”, cóż oznacza?: nie słuchajcie Go, bo nie będziecie Go więcej potrzebować. Sami będziecie decydować o granicach dobra i zła. Nie potrzebujemy się przekonywać, że jest to wciąż aktualna pokusa każdego człowieka. Tekst z Księgi Rodzaju rozważamy dzisiaj w kontekście jeszcze większej tajemnicy, jaką jest wejście w ludzką historię Syna Bożego, w pełnię naszego człowieczeństwa. Mówi o tym wyraźnie przekaz Ewangelii św. Łukasza podkreślający: powrót Jezusa znad Jordanu w mocy Ducha Świętego, czterdziestodniowy pobyt na pustyni i kuszenie przez diabła (por. 4,1). Jezus Chrystus przeżył naszą ludzką egzystencję wraz ze wszystkimi konsekwencjami aż po śmierć krzyżową na Golgocie, przynosząc nam „łaskę usprawiedliwienia ze wszystkich grzechów” (por. Rz 5,16). Wraz ze świętym Pawłem Apostołem z jego Listu do Rzymian pytamy: „cóż nam mówi Pismo? Słowo idące od Boga jest blisko Ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych – osiągniesz zbawienie” (10, 8-9). Dlatego Kościół z Ewangelią w ręku i na ustach, sprawując sakramenty Pojednania i Eucharystii wzywa nas w dzisiejszej kolekcie mszalnej: „abyśmy wsparci łaską Bożą, przez doroczne ćwiczenia wielkopostne, postępowali w tajemnicy Chrystusa i prowadzili święte życie”. Na co dzień doświadczamy bowiem różnych wyzwań, które dowodzą, ze modlitwa Psalmu 51 jest odpowiednią modlitwą na wszystkie czasy, a szczególnie na czas Wielkiego Postu: „zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej (…), uznaję bowiem nieprawość swoją i grzech mój jest zawsze przede mną, Stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha…. W głębi serca naucz mnie mądrości”. Potwierdzamy, że nasze czasy potrzebują chrześcijan żyjących prawdą o sobie, mocnych wiarą w żywego Boga i wychowanych w trudnej szkole Ewangelii Chrystusa i wierności Jego Kościołowi. Czytaj dalej Postępować w rozumieniu tajemnicy Chrystusa – List Arcybiskupa Wacława Depo na I Niedzielę Wielkiego Postu

„Popatrz na Ukrzyżowanego”. Rekolekcje w naszej parafii

 

/Fot. Martyna Knot/

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne na temat „Popatrz na Ukrzyżowanego (św Tomasz z Akwinu)” przeprowadził ks. Mariusz Frukacz, redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, w dniach 27-28 marca br.

I. dzień: Pokora i krzyż

Rekolekcjonista szczególnie przypomniał, że Krzyż Chrystusa jest światłem. „Potrzebujemy światła Krzyża Chrystusowego, aby nie chodzić po bezdrożach” – mówił w jednej z konferencji.

Ks. Mariusz nawiązał do historii nawrócenia św. Pawła apostoła, który po spotkaniu z Chrystusem w drodze do Damaszku przez trzy dni pozostawał ślepy. – Te trzy dni ciemności św. Pawła mówią nam o tym, że Chrystus chciał, aby Szaweł prześladowca, który stał się ślepcem sam doświadczył cierpienia, ciemności. Chrystus rzucił nim na ziemię, tak żeby mu wzrok zabrać na trzy dni, żeby mógł czekać aż Bóg w jego życiu zadziała – mówił ks. Mariusz.

– Historia nawrócenia św. Pawła pokazuje, że w wierze nie chodzi o to, aby coś robić dla Boga, tylko o to, żeby pełnić dzieła Boże. Św. Paweł przecież zabijał dla Boga, chrześcijan wtrącał do więzienia, uważał się za gorliwego wyznawcę Boga. Jednak chodziło o to, aby od tej pory św. Paweł pozwolił Bogu działać w swoim życiu – kontynuował ks. Frukacz.

Czytaj dalej „Popatrz na Ukrzyżowanego”. Rekolekcje w naszej parafii

Rekolekcje wielkopostne : 27-28 marca

/Sassetta, “Wizja św. Tomasza z Akwinu”, za https://www.szkolateologii.dominikanie.pl/jubileusz/4-jezus-chrystus-zbawiciel/

 

W tym roku rekolekcje wielkopostne poprowadzi Ks. Mariusz Frukacz – redaktor „Niedzieli”.

Temat rekolekcji: „Popatrz na Ukrzyżowanego” (św. Tomasz z Akwinu)

Program:

sobota /27 marca/

– godz. 9.00 Msza św. z nauką ogólną
–  godz.18.00 Msza św. z nauką ogólną

niedziela  /28 marca/

– godz. 8.00 Msza św. z nauką ogólną
– godz. 9.30 Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych
– godz. 11.30 Msza św. z nauką dla dzieci i rodziców
– godz. 16.30 Gorzkie Żale
– godz. 17.00 Msza św. z nauką ogólną

Spowiedź

Sobota / 27 marca/

– od godz. 8.30 – 10.00
– od godz. 17.30 – 19.00

Serdecznie zapraszamy:

Ks. prob. Sławomir Wojtysek

Ks. Zdzisław Hatlapa

Idźmy ze świętym Józefem – List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na Wielki Post 2021 r.

Idźmy ze świętym Józefem
List pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego
na I Niedzielę Wielkiego Postu – 21. lutego 2021 r.

Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka!

W liturgii i życiu Kościoła rozpoczęliśmy pokutny czas Wielkiego Postu. Przez obrzęd posypania głów popiołem Pan Bóg przypomniał nam prawdę o przemijalności ziemskiego życia i wezwał nas do szczerego nawrócenia. Trzeba nam zatem podjąć wysiłek oczyszczenia serc przez praktykę słuchania słowa Bożego, modlitwy, postu, jałmużny oraz sakramentalnej spowiedzi. Na wielkopostnych drogach naszym pewnym przewodnikiem, a zarazem orędownikiem u Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, będzie św. Józef – Jego ziemski opiekun. Przeżywamy bowiem specjalny „Rok św. Józefa”, którego celem jest wzbudzenie większej miłości i żarliwej modlitwy do tego wielkiego świętego, a także naśladowanie jego cnót i zaangażowania. Bogactwo cnót św. Józefa oraz moc jego orędownictwa ma swój wyraz w licznych tytułach przypisywanych mu przez wierny lud Boży i pasterzy Kościoła. Bł. Pius IX 150 lat temu ogłosił św. Józefa „Patronem Kościoła katolickiego”, a papież Franciszek w rocznicę tego wydarzenia, kieruje do nas list, w którym nazywa go „Ojcem” (por. „Patris corde”). Przez pryzmat ojcostwa św. Józefa przyjmijmy słowo Boże i spójrzmy na nasze życie. Przeżywając Wielki Post kontynuujemy realizację trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: Eucharystia daje życie. Dołóżmy starań – aby z odnowionym zapałem wiary uczestniczyć w tajemnicy Eucharystii.

I. Ojciec posłuszny

Dzisiejsza liturgia słowa Bożego przypomina nam, że miłosierny Bóg ma dla nas wspaniały plan zbawienia. W zamyśle Bożym wydarzenia starotestamentalne, jak np. potop i zawarte po nim przymierze z ludźmi, są przygotowaniem i zapowiedzią tego, co miało stać się w przyszłości. Słowa Chrystusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże” (Mk 1, 14) oznaczają, że wraz z jego przyjściem i działalnością rozpoczął się dla ludzkości oczekiwany moment zbawczej interwencji Boga. Osiągnęła ona swój punkt kulminacyjny w odkupieńczej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, a dla nas jest dostępna we wspólnocie Kościoła, do którego zostajemy włączeni przez obmycie odradzające do życia Bożego we chrzcie św.

Czytaj dalej Idźmy ze świętym Józefem – List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na Wielki Post 2021 r.

Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii

 

 

  „Odpocznij przy rozważaniu Męki Chrystusa i zamieszkaj w Jego świętych ranach.” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, ks. II, rozdz. I, 4)

Zapraszam do rozpamiętywania Męki Pańskiej na nabożeństwach wielkopostnych.

DROGA KRZYŻOWA w każdy piątek o godz. 17.15.

GORZKIE ŻALE w każdą niedzielę o godz.16.30.

Na czas Wielkiego Postu zachęcam również do odmawiania Różańca św.  (zwłaszcza tajemnic bolesnych), Koronki do Bożego Miłosierdzia, Koronki do Przenajdroższej Krwi Chrystusa, czy też Koronki do Najświętszych Ran Pana Jezusa. Tę koronkę bardzo często odmawiał św. Jan Paweł II.

Ks. prob. Sławomir Wojtysek

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa

Odmawia się na zwykłym różańcu złożonym z pięciu dziesiątków.
Można rozpocząć następującą modlitwą:

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu, Amen.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen

Przepuść, zlituj się, mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

Ojcze Przedwieczny, okaż, nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie Amen. Amen. Amen.

Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach:
O mój Jezu, Przebaczenia i Miłosierdzia!
Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie koronki odmówić trzy razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Rany naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych.

Tekst Koronki do pobrania TUTAJ