95 lat „Niedzieli”

Dzisiaj, dokładnie 95 lat temu, na Wielkanoc, 4 kwietnia 1926 r., ukazał się pierwszy numer Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

Z tej racji papież Franciszek udzielił pracownikom, redaktorom i czytelnikom „Niedzieli” Apostolskiego Błogosławieństwa.

WYWIAD REDAKTORA NACZELNEGO „NIEDZIELI”

MATERIAŁ TV NIEDZIELI

Składamy najlepsze życzenia zespołowi redakcyjnemu „Niedzieli” z redaktorem naczelnym ks. Jarosławem Grabowskim i dziękujemy za służbę Kościołowi i wiernym w naszej parafii.

Ks. prob. Sławomir Wojtysek

Ks. prał. Zdzisław Hatlapa

Rezurekcja – Chrystus zmartwychwstał!

Mszy św. rezurekcyjnej przewodniczył ks. prob. Sławomir Wojtysek.

W homilii mówiąc o tajemnicy zmartwychwstania przywołał przykład: „Przed oknem wystawowym sklepu, a dokładniej antykwariatu, gdzie są zawsze piękne, stare i bardzo drogie rzeczy, stal chłopiec. Po chwili podszedł starszy pan. Ten starszy pan zaczął obserwować chłopca, który patrzył na przepiękny i drogi krucyfiks. A czy wiesz, chłopcze, kto na tym krzyżu wisi? – zapytał starszy pan. Pewnie że wiem. To jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. On umarł za nas. Jego Matka Maryja była przy tym – odpowiedział chłopiec. Dobrze odpowiedziałeś, jesteś mądrym chłopcem – powiedział starszy pan i ruszył w drogę. Po chwili słyszy kroki, ktoś biegnie wyraźnie za nim. To chłopak sprzed wystawy sklepowej. Proszę pana, proszę pana! – wołał zdyszany. Ja zapomniałem o czymś bardzo ważnym. Zapomniałem powiedzieć, że Jezus Chrystus nie tylko umarł, ale też po trzech dniach zmartwychwstał”. Czytaj dalej Rezurekcja – Chrystus zmartwychwstał!

Wielka Sobota – Ukrycie Boga i światłość

Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył ks. prob. Sławomir Wojtysek, w koncelebrze z ks. Mariuszem Frukaczem, redaktorem „Niedzieli”, który wygłosił homilię. „Exsultet” zaśpiewał ks. prał. Zdzisław Hatlapa.

W homilii ks. Frukacz wskazał na trzy wymiary tajemnicy Wielkiej Soboty: ukrycie Boga, zstąpienie Jezusa do piekieł i światło Chrystusa.

– Wielka Sobota jest naznaczona głębokim milczeniem. Potrzebny jest w istocie dzień ciszy, by medytować nad rzeczywistością ludzkiego życia – mówił ks. Frukacz za Benedyktem XVI, który podczas modlitwy przed Całunem Turyńskim 2 maja 2010 r. podkreślił, że jest on ikoną tajemnicy Wielkiej Soboty.

– Wielka Sobota jest dniem ukrycia Boga. W Credo wyznajemy, że po ukrzyżowaniu, śmierci i pogrzebie Chrystus „zstąpił do piekieł” a trzeciego dnia zmartwychwstał. „Ukrycie Boga jest częścią duchowości współczesnego człowieka” – cytował Benedykta XVI.

– Jezus w Wielką Sobotę przychodzi ze znakami swojej męki dla człowieka: „Passio Christi, passio hominis”. Bóg w Jezusie Chrystusie dzieli nie tylko nasze umieranie, ale także nasze trwanie w śmierci, to najbardziej radykalna solidarność, jak nauczał Benedykt XVI – kontynuował ks. Mariusz i dodał, że „istnieje więź pomiędzy „Passio Christi” – Męką Chrystusa a „passio hominis” – męką, cierpieniem człowieka. Jest jakieś ich złączenie”.

Czytaj dalej Wielka Sobota – Ukrycie Boga i światłość