Zarządzenie Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, w sprawie nowych zasad przygotowania kanoniczno-duszpasterskiego do zawierania małżeństw

 

 

Częstochowa, dn. 4 maja 2020

L. dz. 616/5.1.1/2020

 

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

   ZARZĄDZENIE

 

Mając na uwadze, że z dniem 1 czerwca 2020 r. wchodzi w życie uchwalony przez Konferencję Episkopatu Polski Dekret ogólny o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich  z  narzeczonymi  przed  zawarciem  małżeństwa  kanonicznego z dnia 8 października 2019 r., który reguluje na nowo kwestie rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi i określa zasady obowiązujące  w dziedzinie zawierania małżeństw oraz wynikającej z tego dezaktualizacji dotychczas używanych w Archidiecezji Częstochowskiej formularzy pism w sprawach sakramentu małżeństwa, zarządzam, iż przestaje obowiązywać Instrukcja w sprawie małżeństw zawieranych na terenie Archidiecezji Częstochowskiej z 15 maja 2009 r.

Jednocześnie zobowiązuję duszpasterzy w Archidiecezji Częstochowskiej do:

–  zapoznania się z treścią powyższego Dekretu;

–  stosowania wyłącznie dołączonego do Dekretu nowego wzoru Protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa  wraz z załącznikami;

–  korzystania wyłącznie z nowych formularzy obowiązujących w procedurach wynikających z prawa małżeńskiego i udostępnionych na serwisie archiczest.pl oraz dostępnych także w wersji drukowanej w siedzibie Kurii Metropolitalnej;

–  stosowania nowych zasad rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa zgodnymi z wytycznymi Dekretu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

 

(-)+ Wacław DEPO

ARCYBISKUP METROPOLITA

CZĘSTOCHOWSKI

 

(-) Ks. Marian SZCZERBA

KANCLERZ

 

DEKRET OGÓLNY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O PRZEPROWADZANIU ROZMÓW KANONICZNO-DUSZPASTERSKICH DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE DO POBRANIA