Odwołanie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszach świętych

 

Częstochowa, 28 maja 2020r.

L. dz. 864/5.1.1/2020

W odpowiedzi na „Komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Świętych”z dnia 27 maja 2020 r. (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego),biorąc pod uwagę aktualne zarządzenia państwowe,od niedzieli, 31 maja br. (włącznie),

odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną dnia 24 marca 2020 r.,

Udzielam jednak zwolnienia od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane:

osobom w podeszłym wieku

osobom z objawami infekcji

wszystkim, którzy czują obawę przez zarażeniem.

Treść niniejszej dyspensy należy niezwłocznie umieścić na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej.

Usilnie prosi się także o ogłoszenie jej wiernym,umieszczenie jej na stronach internetowych parafii, na tablicach ogłoszeń, w biuletynach parafialnych i w mediach społecznościowych.

(-)✠Wacław DEPO

ARCYBISKUP METROPOLITA

CZĘSTOCHOWSKI

 

(-)Ks. Marian SZCZERBA

KANCLERZ

DOKUMENT DO POBRANIA (PDF)

DOKUMENT DO POBRANIA (JPG)

Info: archiczest.pl