Odpust ku czci św. Brata Alberta i prymicje

Tegorocznym uroczystościom odpustowym, 18 czerwca,  przewodniczył neoprezbiter ks. Tomasz Nowak.

Mszę św. koncelebrowali: Ks. Konrad Jastrzębski, neoprezbiter z diecezji sosnowieckiej i ks. Mariusz Frukacz, redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”.

– Życzę wierności Chrystusowi i niesienia z odwagą Ewangelii do dzisiejszego świata – powiedział ks. Sławomir Wojtysek, proboszcz parafii.

fot. archiwum parafii